47.09 Vejstrup å, St. 1.8 km


DDH Målestationsnr. 47.09
DDH stednummer 470019
Observations stednr. 47000036
Lokalt stnr. 470036
GPS Koordinat 55.0922 , 10.7295
Målestations type Vandløb
Oplandsareal 39.97 km²
Al dataindsamling ved FYA-IGSOPLAND

Dataserier

Dataserie navn Type Status Drives af
Aktive serier
Vandstand (SaV) Vandstand OJE Miljøstyrelsen
Vandstand, Døgnmiddel (SaV) Vandstand Mid Miljøstyrelsen
Historiske serier
Vandstand, Døgnmiddel (SaV) Vandstand Mid Miljøstyrelsen
Vandføring, Døgnmiddel (SaV) Vandføring Mid Miljøstyrelsen