50.33 Ellebækken, os Sjælsø


DDH Målestationsnr. 50.33
DDH stednummer 500145
GPS Koordinat 55.8672 , 12.4175
Målestations type Vandløb 2
Oplandsareal 8.1 km²

Dataserier

Dataserie navn Type Status Drives af
Aktive serier
Vandstand Vandstand OJE Novafos A/S
Vand temperatur Vandtemperatur OJE Novafos A/S
Spænding Spænding OJE Novafos A/S
Vandstand, døgnmiddel Vandstand Mid Novafos A/S
Vandføring, døgnmiddel Vandføring Mid Novafos A/S

Diagrammer


Måleserierne som vises på denne side er genereret automatisk og data er ikke kontrolleret for eventuelle målerfejl.