50.36 Grønholt å, Gammelmølle


DDH Målestationsnr. 50.36
DDH stednummer 500062
GPS Koordinat 55.9513 , 12.4439
Målestations type Vandløb 2
Oplandsareal 12.45 km²

Dataserier

Dataserie navn Type Status Drives af
Aktive serier
Vandstand Vandstand OJE Novafos A/S
Vand temperatur Vandtemperatur OJE Novafos A/S
Spænding Spænding OJE Novafos A/S
Vandstand, døgnmiddel Vandstand Mid Novafos A/S
Vandføring, døgnmiddel Vandføring Mid Novafos A/S

Diagrammer


Måleserierne som vises på denne side er genereret automatisk og data er ikke kontrolleret for eventuelle målerfejl.