52.26 Ledreborg å, Lillebro


DDH Målestationsnr. 52.26
DDH stednummer 520025
GPS Koordinat 55.6102 , 11.9715
Målestations type Vandløb
Oplandsareal 27.46 km²
Opland opmålt på IGS

Dataserier

Dataserie navn Type Status Drives af
Aktive serier
Vandstand Vandstand OJE HOFOR
Spænding Spænding OJE HOFOR
Vandstand, døgnmiddel Vandstand Mid HOFOR
Vandføring, døgnmiddel Vandføring Mid HOFOR

Diagrammer


Måleserierne som vises på denne side er genereret automatisk og data er ikke kontrolleret for eventuelle målerfejl.