45.24 Geelså, St. 3.45 km


DDH Målestationsnr. 45.24
DDH stednummer 450024
Observations stednr. 45000058
Lokalt stnr. 450058
GPS Koordinat 55.4326 , 10.5265
Målestations type Vandløb
Oplandsareal 26.68 km²
Al dataindsamling ved FYA - IGSOPLAND

Dataserier

Dataserie navn Type Status Drives af
Aktive serier
Vandstand (SaV) Vandstand OJE Miljøstyrelsen
Vandstand, Døgnmiddel (SaV) Vandstand Mid Miljøstyrelsen
Historiske serier
Vandstand, Døgnmiddel (SaV) Vandstand Mid Miljøstyrelsen
Vandføring, Døgnmiddel (SaV) Vandføring Mid Miljøstyrelsen