Stationer med årsrapporter

Station Navn Ejer
57.32 Vigersdal å, Værkevad bro HOFOR
58.09 Køge å, Regnemark vandværk HOFOR
51.27 Fuglebæks Å, 500 m OS Udløb Odsherred Kommune
51.07 Tuse å, Nybro MST, Sjælland
57.04 Suså, Næsby bro MST, Storstrøm
56.11 Tude å, Valbygård MST, Storstrøm
51.08 Kalvemose å, Butterup bro MST, Sjælland
12.04 Lyngbro Bæk, Dragstrup Bro Morsø Kommune
51.05 Bregninge å, Bregninge Kalundborg Forsyning
51.12 Bregninge å, Dejvad bro Kalundborg Forsyning
56.37 Seerdrup å, Seerdrup Gl. mejeri Slagelse Kommune
56.09 Seerdrup å, Johannesdal MST, Storstrøm
12.06 Lyngbro bæk, Lyngbro MST, Nordjylland
53.34 Solrød Bæk, Vesterled HOFOR
58.17 Sølvbækken, Egerisvej HOFOR
24.18 Grenå, Sønderbro Norddjurs Kommune
57.08 Ringsted å, Lille-Svenstrup HOFOR
58.19 Udløbsbrønd Slimminge Å, NS st. 58.08 Kulerup Enghave HOFOR
53.22 Lille-Vejleå, ldv Torslundem.-Reerslev HOFOR
55.04 Øvre Halleby å, Halleby bro Kalundborg Kommune
56.14 Bjerge å, Dambro SK Vand
57.67 Flædemoseløbet, SV for Rolandsgård Sorø Kommune
58.06 Kimmerslev møllebæk, Kimmerslev HOFOR
06.10 Nørreå, Åbro Brønderslev Kommune
06.11 Nørreå, Søndermølle Brønderslev Kommune
09.12 Lund Fjord Kanal, afløb Lundfjord Miljøstyrelsen, Midtjylland
09.14 Tømmerby kanal, SV for landevej Thisted Kommune
10.14 Halkær å, Ågård Vesthimmerland Kommune
10.28 Halkær å, Halkærvej MST, Nordjylland
11.06 Sjørring søkanal, Færgeborg Thisted Kommune
11.07 Tegå, 30 m os udløb i Ovesø Thisted Kommune
12.05 Lyngbro Bæk, Bentinesbro Morsø Kommune
12.08 Sejerslev Bæk, Hulhøj Morsø Kommune
12.09 Dueholm å, Næssundvej Morsø Kommune
12.10 Østre Afvandingskanal, os Pumpestation Morsø Kommune
13.16 Lerkenfeld å, ca 800 m ns Lerkenfeld Dambrug Vesthimmerland Kommune
15.23 Haslevgård å, Smidie Bro Rebild Kommune
16.05 Hellegård å, Tindskov bro Holstebro Kommune
16.33 Afløbskanal fra Grynderup Sø, Grynderupvej MST, Nordjylland
17.06 Simested å, nv f. Bjerrenæs Viborg Kommune
12.07 Spang Å, Spang Bro Morsø Kommune
17.07 Simested å, vejbro syd for Ålestrup Viborg Kommune
18.12 Skals å, ns Gråhus Bro Viborg Kommune
18.15 Skals å, vej Hersom-Vammen Viborg Kommune
18.17 Kåtbæk, 260 m os Kåtbæk Bro Randers Kommune
19.06 Fiskbæk å, vest for Teglgård Viborg Kommune
19.07 Mønsted å, Lundgårdsmark Viborg Kommune
19.08 Jordbro å, Ø for Hulgård Viborg Kommune
20.17 Åresvad å, Vallerbækvej Viborg Kommune
20000856 Skive Å, Østerbro Miljøstyrelsen, Midtjylland
21.03 Nørre å, Vejrumbro Viborg Kommune
21.07 Gudenå, Bjerringbro Viborg Kommune
21.08 Gudenå, Langå Randers Kommune
21.100 Tyrebæk, Gullev bro Viborg Kommune
21.101 Nørreå, Skjern bro Viborg Kommune
21.109 Gudenå, Resenbro Silkeborg Kommune
21.11 Gudenå, Kongensbro Bro Silkeborg Kommune
21.110 Lilleå, Grusbjerg skov Aarhus Kommune
21.115 Alling å, Øster-Alling bro Norddjurs Kommune
21.128 Gudenå, os Borreå Silkeborg Kommune
21.130 Alling å, SV for Årslev Randers Kommune
21.131 Gudenå, ns Uldumkær Hedensted Kommune
21.132 Skanderborg sø, Skanderborg Skanderborg Kommune
21.133 Illerup å, Mossø Skanderborg Kommune
21.135 Gudenå, Rye mølle - ns bro Skanderborg Kommune
21.136 Alling å, Nybro Randers Kommune
21.137 Knud å, ns Høver Bæk tilløb Skanderborg Kommune
21.138 Alling å, os Rougsøvej Norddjurs Kommune
21.142 Gudenå, Brestenbro Horsens Kommune
21.143 Døde å, Klosterkær Horsens Kommune
21.145 Julsø, Svejbæklund Skanderborg Kommune
21.151 Guden å, NS Randersbro MST, Østjylland
21.152 Illerup å, Møllevad Skanderborg Kommune
21.20 Nørre å, Fladbro Randers Kommune
21.31 Nørre å, Ålum Randers Kommune
21.46 Tåning å, Fuldbro mølle Skanderborg Kommune
21.50 Gudenå, Rye mølle - os bro Skanderborg Kommune
21.52 Alling å, Vester Alling MST, Østjylland
21.54 Gudenå, Klostermølle - Mossø Skanderborg Kommune
21.57 Lilleå, Grundfør mølle Favrskov Kommune
21.58 Brusgård møllebæk, Brusgård Randers Kommune
21.64 Nørre å, Bruunshåb Viborg Kommune
21.68 Søndermølle å, Bruunshåb Viborg Kommune
21.71 Alling å, Rødebro - ns Alling bæk Favrskov Kommune
21.94 Nørremølle å, ved Nordre ringvej Energi Viborg
21.75 Lyså, Lysbro Miljøstyrelsen, Midtjylland
21003549 Remstrup å, 100 m ns Papirfabrikken MST, Østjylland
21.149 Ringkloster å, Ringkloster MST, Østjylland
22.10 Storå, os Holstebro renseanlæg Holstebro Kommune
22.23 Herningsholm å, A15 Herning Kommune
22.24 Vegen Å, Ringvejsbro v. Holstebro Holstebro Kommune
23.01 Egå, Jernbanebroen - opstrøms styg Aarhus Kommune
23.08 Hevring å, Vadbro Norddjurs Kommune
23.13 Egå, Egå Engsø Aarhus Kommune
23.12 Egå, Lystrupvej Aarhus Kommune
23.15 Egå, Pumpestation 500 m os udløb Aarhus Kommune
23.16 Egå, Strandhusvej Aarhus Kommune
23.17 Treå, SØ for Mareholms Bakke Norddjurs Kommune
23.19 Brendstrupgrøften, 50 m ns Bækhusvej Aarhus Kommune
23000587 Ovst Bæk, Kolåvej MST, Østjylland
24.01 Ryom å, Ryomgård bro Syddjurs Kommune
24.04 Ørum å, Gammelmølle - ns tilløb Norddjurs Kommune
24.06 Skodå, Ridderlund Norddjurs Kommune
24.07 Skærvad å, Kirial - A16 Norddjurs Kommune
24.19 Kolindsund Nordkanal, Højbro Norddjurs Kommune
24.20 Kolindsund Nordkanal, Fannerupbro Norddjurs Kommune
24.21 kolindsund Sydkanal, Fævejlebro Norddjurs Kommune
25.37 Simmelbæk, Kokærbro Billund Kommune
25.44 Fjederholt å, A18 Herning Kommune
25.56 Madum å, Stadilvej Miljøstyrelsen, Midtjylland
25.45 Kirkeå, Skjern os jernbanen Ringkøbing-Skjern Kommune
26.05 Århus å, Aldrup mølle Aarhus Kommune
26.08 Løjenkær Bæk, Solbjerg Sø Aarhus Kommune
26.15 Århus å, Os Brabrand sø Aarhus Kommune
26.25 Mosagergrøften, øst for Galten Skanderborg Kommune
26.19 Jeksen bæk, Jeksen Skanderborg Kommune
26.20 Århus Å, Udløb Århus Havn Aarhus Vand
26.21 Århus Å, Åby Renseanlæg Aarhus Vand
26.23 Lyngbygård å, Tandrup Bro Skanderborg Kommune
26.24 Sommerbæk, Sandagerskær Skanderborg Kommune
27.11 Nørrestrand, slusen indv. Horsens Kommune
27.09 Giber å, Fuldenvej Aarhus Kommune
27.19 Hansted å, Store-Hansted bro Horsens Kommune
27.20 Søvind Bæk, Brigsted Horsens Kommune
27.22 Giber å, ns Tingbro Aarhus Vand
28000051 Bygholm Å, SØ hjørne Bygholm Park MST, Østjylland
28.08 Hatting Bæk, Hatting Horsens Kommune
29.06 Dagnæs Bæk, Rypevej Horsens Vand
29.07 Dagnæs Bæk, Høegh Guldbergsgade Horsens Vand
30.08 Guldager Møllebæk, 10m ns gangsti Esbjerg Kommune
30.10 Fovrfeld Bæk, os Spangsbjerg Møllebæk Esbjerg Kommune
30.11 Fovrfeld bæk, NS Sædding Ringvej Esbjerg Kommune
31.18 Alslev å, Forumbro Esbjerg Kommune
31.29 Grindsted å, Kirkevej Billund Kommune
31.30 Alslev å, Astrup Esbjerg Kommune
31.25 Grene Å, Grenebro Billund Kommune
32.01 Vejle å, Haraldskær Vejle Kommune
32.02 Vejle å, Tørskind Bro Vejle Kommune
32.06 Grejs å, Grejsdalens Planteskole Vejle Kommune
32.20 Grejs å, Abelones Plads Vejle Kommune
32.21 Omløbsåen, Aagade Vejle Kommune
32.22 Grejs å, Ny Grejsdalsvej Vejle Kommune
32.23 Mølleåen, Dæmningen Vejle Kommune
32.28 Vejle å, Ravning - os Ødsted bæk Vejle Kommune
32.29 Vejle å, Vingsted Centret Vejle Kommune
34.16 Seest Mølleå, 250 m os Helligvad Bro Kolding Kommune
35.04 Sneum å, slusen indvendig Esbjerg Kommune
35.18 Sneum å, os. jernbanen Esbjerg Kommune
36.02 Kongeå, slusen indvendig Esbjerg Kommune
36.04 Kongeå, Vilslev Stemmeværk Esbjerg Kommune
36.17 Kongeå, Gredstedbro Esbjerg Kommune
38.02 Ribe Vester å, Ribe havn Esbjerg Kommune
38.03 Ribe å, Dagmarbroen Esbjerg Kommune
38.05 Ribe å, Kammerslusen indvendig Esbjerg Kommune
38.41 Gels å, os Gelsbro Dambrug Esbjerg Kommune
38.50 Fovs å, Højrup Kolding Kommune
46.03 Pugemølle å, Sandager - st. 3.4 km Assens Kommune
46.13 Hårby å, St. 7.1 km - NV for Linien, ns tilløb Assens Kommune
46.15 Brende å, St. 24.2 km - ns fordeling Assens Kommune
46.17 Ladegårds å, St. 24.2 km - ns fordeling Assens Kommune
16.22 Rødding å, Nymølle Skive Kommune
16.23 Spøttrup Bæk, Vadumvej Skive Kommune
49.19 Lyngby å, Vejlebro pumpestation indv. Naturstyrelsen
41.04 Slotsmølleå, A24 - Åbenrå Aabenraa Kommune
42.53 Surbæk, Hellevad vandmølle Aabenraa Kommune
42.49 Surbæk, Ø for Svejlund Aabenraa Kommune
42.65 Hvirlå, Galgebro Aabenraa Kommune
42.22 Hvirl å, s for Østereng (Søvang) Aabenraa Kommune
42.50 Rødå, Ribevej, Rødekro Aabenraa Kommune
42.25 Rødå, Gren Aabenraa Kommune
42.16 Uge bæk, Frestrup Aabenraa Kommune
42.55 Lundbæk, Hornse Aabenraa Kommune
42.30 Terkesbøl å, SV for Helgengård Aabenraa Kommune
42.17 Søderup å, Bredevad Aabenraa Kommune
42.29 Sønderå, Eggebæk Aabenraa Kommune
42.31 Gejl å, SV for Bajstrup Aabenraa Kommune
42.24 Bjerndrup mølleå, nø for Kliplev Aabenraa Kommune
42.54 afløb fra Hostrup sø, v.for Bjergskov Aabenraa Kommune
42.57 Almstrup Bæk, Søhus, Opstrøms stryg Aabenraa Kommune
50.32 Degnebækken, os Sjælsø Novafos A/S
50.33 Ellebækken, os Sjælsø Novafos A/S
50.34 Nivå, Hesselrød Novafos A/S
50.35 Højsagervandløbet, Øst for Roland Novafos A/S
50.36 Grønholt å, Gammelmølle Novafos A/S
50.37 Langstrupmose, syd for Langstrup Novafos A/S
52.03 Græse å, Slangerup HOFOR
52.20 Hove å, Hovemølle HOFOR
52.24 Hove å, 100m os Gundsømagle sø Roskilde Kommune
52.26 Ledreborg å, Lillebro HOFOR
52.38 Værebro å, udløb i Roskilde Fjord Egedal Kommune
52.39 Jonstrup å, Måløv - os renseanlæg Ballerup Kommune
52.42 Hove å, Tostholm bro Høje Tåstrup Kommune
52.68 Værebro å, Snydebro Egedal Kommune
52.72 Udesundby å, os bro i Bonderup HOFOR
52.74 Sengeløse å, Nord for Sengeløsemose Høje Tåstrup Kommune
52.75 Sengeløse å, Sengeløse mose Høje Tåstrup Kommune
52.76 Sengeløse å, os sengeløse mose Høje Tåstrup Kommune
52.78 Himmelev bæk, Slæggerup Roskilde Kommune
52.79 Værebro å, Høgevænget Roskilde Kommune
52.80 Risby å, Ledøje plantage HOFOR
52.81 Hakkemosegrøften, 300m os udløb i Sengeløse å Høje Tåstrup Kommune
52.82 Tibberup Å, Gisselfeld Bro HOFOR
52000870 Kornerup Å, Tilløb til St. Kattinge Sø MST, Sjælland
53.15 Harrestrup å, Kalvebod Københavns kommune
53.24 Harrestrup å, Smedebro Ballerup Kommune
53.39 Harrestrup Å, OS Hvidovre station Københavns kommune
53.40 Harrestrup Å, NS Hvidovre station Københavns kommune
53.41 Harrestrup Å, OS Gammel Køge Landevej Københavns kommune
53.44 Harrestrup Å, bro nv for Islevgård HOFOR
53.38 Kagsåen, ns. tilløb fra Kagsmosen Københavns kommune
55.06 Åmose å, Ugerløse bro Miljøstyrelsen
55.08 Ndr. Halleby å, opstrøms stemmeværk Kalundborg Kommune
550133 Åmose å, 20m ns tilløb fra Brændemølle å, Regulativ skala 3 WSP
57.72 Suså, NS Havnegade MST, Storstrøm
57000507 Kyllebæk, Vordingborg Landevej MST, Storstrøm
59.03 Tryggevælde å, slusen indvendig Stevns Kommune
59.13 Vedskølle å, ns overløb fra Fruedal Vandværk KLAR Forsyning
600024 Landsledgrøft, Slotshøj MST, Storstrøm
61.11 Tingsted å, vejbro n for Sønder Kohave Guldborgsund Kommune
61000094 Tingsted å, Sønder Kohave, Sønder Kohave MST, Storstrøm
63.05 Flintinge Å, ns Flintinge Bro Guldborgsund Kommune
64.05 Hejrede sø, pumpestation - indvendig Guldborgsund Kommune
64.09 Røgbølle sø, N for Charlottenlund Lolland Kommune
64.12 Maribo Søndersø, Vesterbrogade Lolland Kommune
64.13 Maribo Søndersø, Naturskole Lolland Kommune
38.42 Immervad Å, Immervad Bro Aabenraa Kommune
46.22 Turup Møllebæk, Turup Assens Kommune
52.37 Hove å, Gundsømagle - os renseanlæg Roskilde Kommune
51.28 Annebjerg Sørende, Annebjerg Skov Odsherred Kommune
51.26 Pajesørenden, 200 m OS Udløb i Nyrup Bugt Odsherred Kommune
21.113 Spørring å, Ejsvad bro Aarhus Kommune
09.07 Tømmerby å, Langvad MST, Nordjylland
16.16 Hinnerup å, n for Østergård Miljøstyrelsen, Midtjylland
16.21 Sæby Bæk, Bysted bro Skive Kommune
16.25 Trævel å, Kærgårdsholm Skive Kommune
16.26 Grynderup Sø, os stemmeværk Skive Kommune
16.27 Hinnerup å, Gl. Åsted Skive Kommune
16.28 Hinnerup å, Gl. Åstedvej Skive Kommune
16.29 Trævel å, Håsum enge Skive Kommune
18.16 Trudskov bæk, Trudsgård Viborg Kommune
19.09 Glattrup bæk, Brårup Skive Kommune
20.05 Karup å, Hagebro Miljøstyrelsen, Midtjylland
20.33 Karup å, 110 m ns Resen bro Viborg Kommune
20.36 Skive å, Engvej Skive Kommune
20.37 Skive å, ns Gl. Jernbanebro Skive Kommune
21.70 Borre å, Møllebro MST, Østjylland
22.26 Storå, ns Nybro Mølle dambrug Vestforsyning A/S
22.27 Storå, Rotvig bro Holstebro Kommune
23.11 Øksenmølle bæk, Skovvej o.s. sø MST, Østjylland
31.14 Grindsted å, Eg Billund Kommune
35.07 Sneum å, Ålbækbro Esbjerg Kommune
38.35 Gels å, Bent Nissens Bro Esbjerg Kommune
38.36 Stampemølle å, 750m os sml. med Ribe å Esbjerg Kommune
38.38 Ribe Østerå, Varming Esbjerg Kommune
38.39 Hjortvad å, Rosensalle Esbjerg Kommune
53.35 Lille-Vejleå, Torsbro HOFOR
190006 Jegstrup bæk, Tingvad bro Viborg Kommune
210110 Nørremølle å, ns Loldrup sø Viborg Kommune
45.53 Lindved Å, Svendborgvej - Lindved Vandcenter Syd A/S
01000102 Klostergrøften, Munkebro MST, Nordjylland
02000006 Sæby å, Hummelbro MST, Nordjylland
06000427 Mergelsbæk, Fredenslund MST, Nordjylland
07000099 Gåser Å, Brogård MST, Nordjylland
10000013 Dybvad å, ns. Bredkilde bæk MST, Nordjylland
10000029 Vidkær Å, Røde Mølle MST, Nordjylland
22000247 Stokvad bæk, 100 m os udl. i Vegen Å Miljøstyrelsen, Midtjylland
45.27 Lindved å, hovedvej A1 Miljøstyrelsen, Fyn
04.05 Liver å, Rødebro MST, Nordjylland
05.04 Voers å, Fæbroen MST, Nordjylland
21.09 Gudenå, Ulstrup MST, Østjylland
520400 Havelse Å, MV Hovedvej 16 Hillerød Forsyning
490116 Pøleå, Løngangsgade Hillerød Forsyning
520005 Havelse Å, Ringvej 2 Hillerød Forsyning
02.04 Knasborg å, Knasborg bro MST, Nordjylland
03.01 Uggerby å, Astedbro MST, Nordjylland
03.02 Uggerby å, ns Ransbæk MST, Nordjylland
06.02 Ryå, Manna MST, Nordjylland
06.16 Albæk, Albæk bro Miljøstyrelsen
07000333 Stae Bæk, Syd for Nefovej MST, Nordjylland
08.02 Gerå, Melholt Kirke MST, Nordjylland
09.09 Storå, Kåstrup MST, Nordjylland
10.03 Romdrup å, Lodsholm bro MST, Nordjylland
10.12 Hasseris å, Frejlev MST, Nordjylland
10.15 Herreds å, Vegger bro MST, Nordjylland
10.20 Halkær å, Sjøstrup bro Vesthimmerlands Forsyning
10.29 Guldbæk, Hæsum WSP
10.30 Aars Grøft, Aggersundvej Vesthimmerlands Forsyning
10.31 Aars Grøft, Skøjtesøen Vesthimmerlands Forsyning
10.33 Herreds Bæk, Aars Ringvej Vesthimmerland Kommune
11.02 Årup å, Årup MST, Nordjylland
11.03 Hvidbjerg å, Hvidbjergmølle gård MST, Nordjylland
110023 Storkær å, vejbro Ørum-Lodbjerg MST, Nordjylland
12.03 Vejerslev Bæk, V for Amsterdam MST, Nordjylland
12.11 Spang å, Voldsted Blåborg MST, Nordjylland
13.03 Trend å, Fredbjerg bro MST, Nordjylland
13.04 Lerkenfeld å, 250m ø for Møllegård MST, Nordjylland
13.08 Odderbæk, Farsøbroen MST, Nordjylland
14.01 Lindenborg å, Lindenborg bro MST, Nordjylland
14000219 Lindenborg Å, Bunderupholmvej MST, Nordjylland
15.07 Haslevgård å, Træpælebro - ns Præstbæk MST, Nordjylland
15.08 Villestrup å, Ovegård bro MST, Nordjylland
15.11 Valsgård bæk, 400m os Mariager Fjord MST, Nordjylland
15.14 Kastbjerg å, Ådalsvej MST, Nordjylland
15.20 Stubberup bæk, Ørevad gård MST, Nordjylland
16.08 Lyby-Grønning skelgrøft, Hulebro Miljøstyrelsen, Midtjylland
16.10 Bredkær bæk, ns Kærgård mølle dambrug MST, Nordjylland
16.11 Faldå, Kokholm Miljøstyrelsen, Midtjylland
16.14 Afløb fra Kilen, A 11 WSP
16.30 Hagens møllebæk, os Hagens mølle Miljøstyrelsen, Midtjylland
16.31 Rødding å, vejbro ved Hestehave gård Miljøstyrelsen, Midtjylland
16.34 Hygum Nor, Sluse mod Limfjorden WSP
16001095 Skærbæk Å, Nørregade Miljøstyrelsen, Midtjylland
160205 Resenkær å, SØ for Kærgård - Dalgårdsvej Miljøstyrelsen, Midtjylland
17.04 Hvam bæk, Gl.Hvam Miljøstyrelsen, Midtjylland
17.05 Simested å, Skive-Hobrovej Miljøstyrelsen, Midtjylland
18.03 Skals å, Sr.Onsild MST, Nordjylland
18.04 Skals å, Nørbæk Randers Kommune
18.05 Skals å, Løvel bro MST, Nordjylland
18.18 Skals å, Løgstørvej Viborg Kommune
19.02 Jordbro å, Jordbromølle Miljøstyrelsen, Midtjylland
19.03 Fiskbæk å, Nybro Miljøstyrelsen, Midtjylland
19.04 Lånum bæk, Lånumvej Miljøstyrelsen, Midtjylland
19.20 Rævind bæk, Sr. Rævind Miljøstyrelsen, Midtjylland
20.01 Karup å, Karup Miljøstyrelsen, Midtjylland
20.14 Koholm å, Flyndersømølle Miljøstyrelsen, Midtjylland
20.23 Skive å, Nørkær bro Miljøstyrelsen, Midtjylland
20.38 Stubber å, Søgård Miljøstyrelsen, Midtjylland
21.01 Gudenå, Tvilumbro MST, Østjylland
21.02 Gudenå, Åstedbro MST, Østjylland
57.40 Haraldsted sø, Dæmningen Ringsted kommune
21.102 Gudenå, Nørre-Tinnet MST, Østjylland
21.154 Gudenå, NS Tangeværket - v/Energimuseet Viborg Kommune
21.156 Rismølle bæk, Dronningborg Randers Kommune
21.159 Gudenå, Svostrup Silkeborg Kommune
21.160 Silkeborg Langsø, Kærgårdsbroen Silkeborg Kommune
21.161 Ørnsø, sydøst på bro Silkeborg Kommune
21.162 Silkeborg Langsø, Ringvejsbroen Silkeborg Kommune
21.163 Tange Sø, Søgade Silkeborg Kommune
21.164 Brassø, Myrehuset Silkeborg Kommune
21.165 Thorsø, Thorsøbadet Silkeborg Kommune
21.166 Lyngsø, Lyngsøhus Silkeborg Kommune
21.167 Bryrup Langsø, ved afløb til Bryrup å Silkeborg Kommune
21.168 Gudenå, Nebelgårde - st. 13.500 Silkeborg Kommune
21.24 Søndermølle å, Søndermølle Miljøstyrelsen, Midtjylland
21.27 Salten å, Rye bro Miljøstyrelsen, Midtjylland
21.28 Salten å, Salten bro Miljøstyrelsen, Midtjylland
21.35 Knudå, Bensmøllevad Bro MST, Østjylland
21.40 Gudenå, Voervadsbro MST, Østjylland
21.43 Voel bæk, Voel bro MST, Østjylland
21.49 Lilleå, ns Løgstrup mølle dambrug MST, Østjylland
21.61 Knud å, Sophiendal MST, Østjylland
21.62 Gudenå, Møllerup MST, Sydjylland
21.63 Lilleå, Mølballe bro MST, Østjylland
21.72 Jaungyde bæk, Jaungyde MST, Østjylland
21.77 Mausing Møllebæk, ns Engbro - ns Ødemølle bæk MST, Østjylland
21.78 Haurbæk, vejbro os Hinge sø MST, Østjylland
21.80 Skjellegrøften, os Hinge sø MST, Østjylland
21.81 Hinge å, Holmgård MST, Østjylland
21.82 Horndrup bæk, Sortholmvej MST, Østjylland
21.86 Mattrup å, Vingum bro (ST2) MST, Østjylland
21.89 Bryrup å, afløb Bryrup Langsø MST, Østjylland
21.91 Ellerup bæk, Nedergård MST, Østjylland
21.92 Ølholm bæk, Ølholm MST, Østjylland
21.93 Nimdrup bæk, N for Kæmpesmølle MST, Østjylland
21000643 Gudenå, Emborg Bro MST, Østjylland
21005483 Tvede Å, Markvejsbro 350 m nedstræns Gjesinggård, ved Lunde MST, Østjylland
21006515 Øster Tørslev Å, Øst f. Ågård MST, Østjylland
21006549 Gelbæk, Rampes Møllevej MST, Østjylland
22.12 Lilleå, Hvoldal Miljøstyrelsen, Midtjylland
22.13 Idom å, 500m ns Mejeriby Miljøstyrelsen, Midtjylland
22.15 Storå, Skærumbro Miljøstyrelsen, Midtjylland
22.16 Ellebæk, Ellebæk bro Miljøstyrelsen, Midtjylland
22.17 Møllebæk, Gammel-Sunds Miljøstyrelsen, Midtjylland
22.30 Storå, Bur bro Miljøstyrelsen, Midtjylland
22.31 Damhus å, Slyk bro Miljøstyrelsen, Midtjylland
22.32 Ramme å, Vestermølle Miljøstyrelsen, Midtjylland
22.33 Savstrup å, os Storå Miljøstyrelsen, Midtjylland
22.34 Vegen å, Munkbro Miljøstyrelsen, Midtjylland
22.35 Storå, Laksestien Holstebro Kommune
22001540 Hodsager Lilleå, NS. Hallundbækvej Miljøstyrelsen, Midtjylland
23.07 Havmølle å, Stubbe bro MST, Østjylland
23000994 Femmøller Å, Femmøller MST, Østjylland
24.08 Feldbæk, S for Korupsø MST, Østjylland
25.05 Skjern å, Alergård Miljøstyrelsen, Midtjylland
25.07 Søby å, ns Søby sø Miljøstyrelsen, Midtjylland
25.11 Omme å, Sønderskov bro Miljøstyrelsen, Midtjylland
25.24 Holtum å, Hygild Miljøstyrelsen, Midtjylland
25.25 Brande å, Hesselbjerge MST, Sydjylland
25.27 Hover å, Hee bro Miljøstyrelsen, Midtjylland
25.33 Lydum å, Sønder Lydum Miljøstyrelsen, Midtjylland
25.35 Tim å, SØ for Tim Kirkeby - ns tilløb Miljøstyrelsen, Midtjylland
25.41 Skjern å, Gjaldbæk bro Miljøstyrelsen, Midtjylland
25.46 Odderbæk, Ålbækgård MST, Sydjylland
25.48 Venner å, Venner bro Miljøstyrelsen, Midtjylland
25.49 Omme å, Bavnsgård Miljøstyrelsen, Midtjylland
25.50 Hoven å, Nr. Grene Miljøstyrelsen, Midtjylland
25.51 Skjern å, ns Kulsø Miljøstyrelsen, Midtjylland
25.53 Rind å, bro ved Arnborg kirke Miljøstyrelsen, Midtjylland
25.54 Holtum å, vejbro NØ for Åmejl Miljøstyrelsen, Midtjylland
25000629 Hemmet Bæk, Toftum ved Tarmvej Miljøstyrelsen, Midtjylland
25000639 Karstoft Å, V Fiskedamme Miljøstyrelsen, Midtjylland
25000642 Vorgod Å, os Egeris Renseanlæg Miljøstyrelsen, Midtjylland
25003594 Ganer Å, Klostervej Miljøstyrelsen, Midtjylland
25003597 Skjern Å, Sandfeldvej Miljøstyrelsen, Midtjylland
25003598 Skjern å, ns. Mes Sø Miljøstyrelsen, Midtjylland
25003599 Vorgod Å, Vandmøllen Miljøstyrelsen, Midtjylland
26.01 Århus å, Skibby MST, Østjylland
26.14 Lyngbygård å, ns A15 MST, Østjylland
27.01 Lille-Hansted å, Hansted MST, Østjylland
510225 Sydlig landkanal Sidinge fjord, OS stryg - os vej 21 Lammefjordens Dige- & Pumpelag
27.06 Odder å, Sanderenggård MST, Østjylland
27.08 Odder å, Fillerup MST, Østjylland
27.21 Jernbanegrøft, Hovedgård Horsens Kommune
27000615 Rævs Å, Ved Rørth, 5 m os. Vestlige rørudløb MST, Østjylland
27000671 Stampemølle Bæk, Fedet MST, Østjylland
27000975 Kragebæk, Syd for Assedrup MST, Østjylland
28.02 Bygholm å, Kørup bro MST, Østjylland
29000232 Rosenvold Å, Stouby Skov MST, Østjylland
29000535 Rårup Å, Syd for Åstrupvej MST, Østjylland
31.20 Afløb Kvie sø, Søknude MST, Sydjylland
31001108 Varde Å, Ansager Kanal MST, Sydjylland
32.03 Vejle å, Refsgårdslund dambrug MST, Sydjylland
32.08 Højen å, ns Møgelbæk MST, Sydjylland
32.11 Vejle å, afløb Engelsholm sø (E2) MST, Sydjylland
33.02 Spang å, Bredstrup MST, Sydjylland
33000318 Gudsø Mølleå, Sø for Sigvardsminde MST, Sydjylland
34.02 Vester-Nebel å, Elkærholm MST, Sydjylland
34.03 Kolding å, Ejstrup MST, Sydjylland
34.08 Seest mølleå, Møgelmosehus - os Kolding å MST, Sydjylland
35.03 Sneum å, Nørå bro MST, Sydjylland
35.11 Stenderup bæk, vejbro S for Stenderup MST, Sydjylland
36.01 Kongeå, Kongebroen MST, Sydjylland
36.10 Gamst Møllebæk, 500m os Gamst å MST, Sydjylland
36.18 vejen å, 600m os sml. m. Kongeå MST, Sydjylland
360226 Kongeå, Haderslevvej / Skodborghus Klimator
37.04 Taps å, Christiansfeld MST, Sydjylland
37.08 Solkær å, Møllebro MST, Sydjylland
37.09 Sillerup bæk, Vadbro MST, Sydjylland
38.01 Ribe å, Stavnager MST, Sydjylland
38.11 Hjortvad å, Bremkrog MST, Sydjylland
38.20 Gelså, Krügersvej - Gangbro i Bevtoft by (st. 8468) Haderslev Kommune
38.34 Gram å, Petersholm MST, Sydjylland
38000020 Blå å, tilløb til Jels Oversø MST, Sydjylland
40.06 Brede å, ns jernbanebro, os stryg MST, Sydjylland
41.07 Fiskbæk, Adsbøl MST, Sydjylland
41.09 Pulverbæk, Madeled - os Mjang Dam MST, Sydjylland
41.10 Elsted bæk, Rundemølle - os Kirkebæk MST, Sydjylland
41.11 Grønnebæk, Låddenbøg - Nørreskov MST, Sydjylland
41000391 Mølleå, Søstvej MST, Sydjylland
41000020 Blå å - Bovrup bæk, Blansskov MST, Sydjylland
42.01 Arnå, Arndrup MST, Sydjylland
42.14 Vidå, St. Emmerske bro MST, Sydjylland
42.34 Grønå, Elhjemvej - Geest Kog MST, Sydjylland
42.35 Bjerndrup mølleå, Møllested bro MST, Sydjylland
42.38 Bjerndrup mølleå, Mødested bro MST, Sydjylland
42.42 Bolbro bæk, Basseklint MST, Sydjylland
42.59 Vintvedkanalen, Holmgård MST, Sydjylland
42000478 Arnå, Ellehusvej Bro MST, Sydjylland
42001011 Sønderå, Gerrebækvej MST, Sydjylland
43.03 Ringe å, St. 3.05 km Miljøstyrelsen, Fyn
43.04 Storå, St. 4.6 km Miljøstyrelsen, Fyn
43.05 Viby å, St. 2.9 km Miljøstyrelsen, Fyn
43000246 Storå, Rugårdsvej Miljøstyrelsen, Fyn
43000408 Aulby Mølle Å, Aulby Møllegård Miljøstyrelsen, Fyn
430152 Kragelund Møllebæk, Kragelund Møllebæk Miljøstyrelsen, Fyn
430153 Dybmoseafløbet, St. 540-670 WSP
44.08 Vindinge å, St. 9.9 km Miljøstyrelsen, Fyn
44.12 Vindinge å, St. 3.9km - Kokbro Miljøstyrelsen, Fyn
44000096 Kauslunde Å, ns. Gåsebækken Miljøstyrelsen, Fyn
44000191 Kogsbølle Bæk, Blankenborg Miljøstyrelsen, Fyn
44000590 Ørbæk Å, Æbleskov Miljøstyrelsen, Fyn
45.23 Lunde å, St. 7.25 km Miljøstyrelsen, Fyn
45.24 Geelså, St. 3.45 km Miljøstyrelsen, Fyn
45.28 Odense å, St. 53.5 km - Arreskov Miljøstyrelsen, Fyn
45.32 Søbo-afløbet, Tilløb til Arreskovsø Miljøstyrelsen, Fyn
45.60 Hågerup å, St. 1.7 km - Lundegård Miljøstyrelsen, Fyn
45.61 Everenden, Stige Vandcenter Syd A/S
45.62 Everenden, Øst for Lumby Vandcenter Syd A/S
45.63 Hovedkanalen, Strandager Vandcenter Syd A/S
45000804 Odense Å, Hjelmerupvej Miljøstyrelsen, Fyn
45001404 Ryds Å, V. Gransangervej Miljøstyrelsen, Fyn
45001412 Vejrup Å, Skovhaven Miljøstyrelsen, Fyn
450539 Balleløbet, St. 50-250 WSP
450541 Lille Holmehave Bæk, St. 860-1020 WSP
450547 Holmehave Bæk, St. 5730-5530 WSP
46.01 Brende å, Årup Miljøstyrelsen, Fyn
46.04 Hårby å, St. 3.1 km Miljøstyrelsen, Fyn
46.05 Hattebæk, St. 0.8 km Miljøstyrelsen, Fyn
46.06 Hårby å, Ø for Søholm - os udløb Miljøstyrelsen, Fyn
46.28 Holevad Bæk, Dybvadsgyden Miljøstyrelsen, Fyn
46000608 Å Å, Slots Allé Miljøstyrelsen, Fyn
460026 Pugemølle å, S for Lucinahøj - ns tilløb (St. 14750-15000) WSP
460202 Viberenden, St. 1950-1750 WSP
460207 Stigmosen, St. 1170-1370 WSP
460211 Holevad Bæk, St. 1990-1770 WSP
460213 Spangebækken, 4110-3880 WSP
460217 Strandby Bæk, St. 360-580 WSP
460229 Voldtoftebækken, St. 210-510 WSP
10.17 Binderup å, ns Binderup mølle MST, Nordjylland
460238 Alenbæk, st. 320-500 WSP
47.09 Vejstrup å, St. 1.8 km Miljøstyrelsen, Fyn
47.10 Stokkebæk, St. 1.8 km Miljøstyrelsen, Fyn
47.16 Lillebæk, os Fredskovvej Miljøstyrelsen, Fyn
47.18 D6 - Dræntilløb til Lillebæk, S for Grøftehøj Miljøstyrelsen, Fyn
47.19 D2 - Dræntilløb til Lillebæk, NØ for Oure Miljøstyrelsen, Fyn
47000063 Kongshøj Å, 6.05 MST, Nordjylland
47000088 Stokkebækken, St. 1.55, Dyregård Miljøstyrelsen, Fyn
47000092 Tudserenden, Rudkøbing, Spodsbjerg Miljøstyrelsen, Fyn
47000659 Rislebæk, Priseshave Miljøstyrelsen, Fyn
47000845 Kelds Nor, tilløb 4, Eskebjerg Miljøstyrelsen, Fyn
47001065 Tange Å, Gl. Lundeborgvej Miljøstyrelsen, Fyn
47001141 Trappebæk, Karoline Amalie Lund syd Miljøstyrelsen, Fyn
48.04 Højbro å, nv for Hanebjerggård MST, Sjælland
48.15 Esrum å, Ørnevej MST, Sjælland
49.07 Pøle å, Bendstrup MST, Sjælland
50.01 Mølleå, Frederiksdal MST, Sjælland
50.02 Hestetangs å, Kalkværksbro MST, Sjælland
50.05 Nivå, Jellebro MST, Sjælland
50.10 Mølleå, ns Stampen mølle MST, Sjælland
50.11 Kighanerende, Caroline Mathildesvej MST, Sjælland
51.10 Elverdams å, Kragebro MST, Sjælland
52.07 Græse å, Hørup MST, Sjælland
52.08 Havelse å, Strø MST, Sjælland
52.14 Værebro å, Veksø bro MST, Sjælland
52.21 Hove å, s for Gundsøgård MST, Sjælland
52.22 Kollerød å, Uvelse bro MST, Sjælland
52.30 Langvad å, Møllebro MST, Sjælland
52.34 Mademose å, S for Tørslev MST, Sjælland
52.55 Maglemose å, St. Valby - Ågerupvej MST, Sjælland
520020 Sillebro Å, Frederikssund MST, Sjælland
53.02 Lille-Vejleå, Pilemølle MST, Sjælland
53.08 Harrestrup å, Landlystvej MST, Sjælland
53.10 Harrestrup å, Fæstningskanalen WSP
53000618 Skensved Å, øst for Lille Skensved MST, Sjælland
54.04 Fladmose å, Dyssegård MST, Storstrøm
56.06 Tude å, Ørslev MST, Storstrøm
57.01 Saltø å, Grønbro MST, Storstrøm
57.05 Suså, Pindsobro MST, Storstrøm
57.12 Suså, Holløse mølle MST, Storstrøm
57.21 Suså, Vetterslev Næstved Kommune
57.24 Lilleå, Sneslev MST, Storstrøm
57.49 Saltø å, ns Harrested å MST, Storstrøm
57.52 Fladså, Jørgensminde MST, Storstrøm
57.53 Ringsted å, n for Vrangstrup Ringsted kommune
57.71 Jydebæk, v for Bøgeholm MST, Storstrøm
58.13 Borup bæk, SØ for Lammestrup MST, Sjælland
59.01 Tryggevælde å, Lille Linde MST, Sjælland
59.05 Krogbæk, Krogbæksbro MST, Sjælland
60.03 Tubæk å, Tubæk mølle MST, Storstrøm
60.11 Hulebæk, Broskovvej MST, Storstrøm
60.13 Lille å, Tranegård MST, Storstrøm
60000650 Landsledgrøften, Landsled MST, Storstrøm
61.03 Fribrødreå, Rodemark MST, Storstrøm
61.04 Sørup å, Lundby bro MST, Storstrøm
62.02 Marrebæks Rende, Lille Købelev MST, Storstrøm
62.03 Halsted å, Borgebro MST, Storstrøm
62.10 Åmose Rende, Hulebæks Huse MST, Storstrøm
63.02 Sakskøbing å, Krenkerupvej MST, Storstrøm
64.10 Nældevads å, Strædeskov - ns tilløb MST, Storstrøm
66.01 Baggeå, Hasle Klinker MST, Bornholm
66000034 Svenskebæk, ca. 100 m opstrøms sammenløb med Læså MST, Bornholm
67.04 Kobbeå, Kobbedal MST, Bornholm
67.05 Øle å, s for Boesgård - ns tilløb MST, Bornholm
21.171 Birksø, Birksølund Skanderborg Kommune
25.08 Skjern å, Tykskov MST, Sydjylland
21.172 Gudensø, Gudenåens indløb Skanderborg Kommune
25.65 Tarm bæk, os styrt i Tarm by WSP
510224 Sidingefjord, syd for Vig Lammefjordens Dige- & Pumpelag
58.04 Kimmerslev sø, udløbet Køge Kommune
510226 Sydlig landkanal Sidinge fjord, NS stryg - NS vej 21 Lammefjordens Dige- & Pumpelag
21.114 Spørring å, V for Hedegård Aarhus Kommune
23.09 Øksenmølle bæk, bro ns Gråskebæk Syddjurs Kommune
41.24 Bredbækken, Vandmøllevej Sønderborg Kommune
41.25 Bredbækken, Kirkebakken Sønderborg Kommune
41.26 T.t. Bredbækken, Nøffelskoven Sønderborg Kommune
24.23 Fannerup Pumpestation, Udvendig side Norddjurs Kommune
24.24 Fannerup Pumpestation, Indvendig side Norddjurs Kommune
24.25 Enslev Pumpestation, Udvendig side Norddjurs Kommune
24.26 Enslev Pumpestation, Indvendig side Norddjurs Kommune
21.125 Kjelstrupgrøft, Nedstrøms motorvej Vejdirektoratet
10.32 Aars Bæk, Års - os renseanlæg Vesthimmerlands Forsyning
16.24 Spøttrup Bæk, ns sluse Skive Kommune
21.146 Rønbæk, syd for Grundfør Hinnerup Vandværk
27.16 Ulvskov Bæk, Fillerup Odder Forsyningsselskab
27.18 Stampemølle Bæk, Snærild Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi
21.127 Søholt bæk, nedstrøms motorvej Vejdirektoratet
21.139 Silkeborg Langsø, udløb fra Kjelstrupgrøft Vejdirektoratet
21.140 Kjelstrupgrøft, udløb i Silkeborg Langsø Vejdirektoratet
21.126 Kjelstrupgrøft, Opstrøms motorvej Vejdirektoratet
52.77 Spang å, os udløb i Hoveå Høje Tåstrup Kommune
520404 Grøft tilløb til Sengeløsemose, Enghavegårdsvej 21 Høje Tåstrup Kommune
45.21 Odense Å, Kratholm - st. 22.35 km Miljøstyrelsen, Fyn
61000399 Vålse Vig pumpestation, Dæmningsvej 13 MST, Storstrøm
21.176 Gjern å, Søbyvad - os stemmeværk Silkeborg Kommune
62.04 Ryde å, pumpestation indvendig MST, Storstrøm
60.07 Køng å, pst. Avnø fjord - indvendig MST, Storstrøm
09000370 Storå, Hovedvej 11 MST, Nordjylland
30.17 Krogsgård Møllebæk, mellem Skads Byvej og Andrupvej Esbjerg Kommune
11000010 Harring Å, Harring Hedegård Miljøstyrelsen
16000070 Vium Mølleå, Vium Mølle Miljøstyrelsen
21000502 Tange Å, Vindelsbæk Bro Miljøstyrelsen
21000529 Funder Å, Funderholme Miljøstyrelsen
21000110 Skærbæk, Favrholt Miljøstyrelsen
21000535 Granslev Å, Ved Røde Mølle Miljøstyrelsen
21000077 Mattrup Å, Lillebro Miljøstyrelsen
21000528 Funder Å, Funder St. Miljøstyrelsen
21000790 Non Mølleå, Non Mølle Miljøstyrelsen
21000067 Hadsten Lilleå, Grundfør Mølle Miljøstyrelsen
21000861 Rustrup Skovbæk, T.T.Thorsø fra Rustrup Skov Miljøstyrelsen
01000219 Klitmøller Å, Bro Syd-Vest For Tørvekær Miljøstyrelsen
01000228 Bøgsted Rende, Kystvej Miljøstyrelsen
01000315 Klostergrøften, Klostergrøften. Miljøstyrelsen
02000005 Elling Å, Elling Kirke Miljøstyrelsen
04000002 Liver Å, Gl. Klitgård Miljøstyrelsen
04000013 Varbro Å, Os Udløb I Liver Å Miljøstyrelsen
05000078 Skovmøllebæk, Ns Ejendom V. Dannerhøjvej 2 Miljøstyrelsen
06000306 Ryå, Ryå. Fra tilløb af Bjørnbæk til Manna Miljøstyrelsen
06000428 Ryå, Haldagerbro Miljøstyrelsen
07000002 Lindholm Å, Voerbjerg Miljøstyrelsen
07000003 Lindholm Å, Elkær Bro Miljøstyrelsen
07000073 Hals Havn, Hals Havn Miljøstyrelsen
09000001 Storå, Bromølle Miljøstyrelsen
09000021 Tranum Å, Oland-Tranum pumpestation Miljøstyrelsen
09000172 Vester Kanal, Ns. Thistedvej Miljøstyrelsen
09000209 Øland-Attrup Pumpestation, Øland-Attrup Pumpestation,Udv Miljøstyrelsen
09000293 Vestervig Å, Oksenbøl Miljøstyrelsen
09000411 Grårissande Grøft, Voldum Bro Miljøstyrelsen
09000451 Østerild Bæk, Rubinvej Miljøstyrelsen
09000541 Lund Bæk Hanstholm, Landevejsbro 300 m før udløb i Lund Fjord Miljøstyrelsen
09000557 Svanborg Grøft, Gl. Aalborgvej ved 31 km sten. Miljøstyrelsen
09000694 Sløjkanal, Sløjkanal Miljøstyrelsen
09000797 Langeslund Kanal, Før Ulvedybet Miljøstyrelsen
09001109 Klitbækken, 475 m før udløb i Vollum Sø Miljøstyrelsen
09001110 Kløv Å, Afløb Vullum Sø Miljøstyrelsen
09001146 Senå, Ca. 100 m opstrøms udløb i Lund Fjord Miljøstyrelsen
10000006 Halkær Å, V. Ågård Miljøstyrelsen
10000010 Kærs Mølleå, Os Indkildestrømmen Miljøstyrelsen
10000017 Hasseris Å, Ns Hyllestrømmen, Sf V.Enggård Miljøstyrelsen
10000171 Nibe Havn, Jollebassin, Nibe Havn Miljøstyrelsen
11000008 Bedsted Bæk, Wilhelmsmindevej Miljøstyrelsen
11000009 Fredskilde Bæk, Langvad Miljøstyrelsen
11000204 Koustrup Å, Åbro Miljøstyrelsen
11000272 Istrup Bæk, Istrup Miljøstyrelsen
12000145 Legind Å, 400 m nedstrøms Lødderup Miljøstyrelsen
12000270 Nørå, Mariesmindevej Miljøstyrelsen
12000441 Afløb Fra Legind Sø, Omløbsstryg ved Pumpestation Miljøstyrelsen
12000532 Tissingvig Afløb, Thissingvej-Ålekistevej Miljøstyrelsen
13000008 Bjørnsholm Å, V. Holme Bro Miljøstyrelsen
13000010 Trend Å, V. Trend Miljøstyrelsen
13000013 Odderbæk, Hoveddrænstation Miljøstyrelsen
13000055 Lerkenfeld Å, Gedsted Miljøstyrelsen
13000065 Bjørnsholm Å, Vitskølkloster Miljøstyrelsen
13000115 Hvalpsund Havn, Hvalpsund Havn Miljøstyrelsen
13000116 Vilsted Å, Os Vilsted Sø Miljøstyrelsen
13000117 Faldbæk, V. Faldvejen, Vester Faldgård Miljøstyrelsen
13000430 Stistrup Å, Stistrup Å Miljøstyrelsen
13000591 Ranum Bæk, 360 m ns Vejbro Miljøstyrelsen
14000016 Lindenborg Å, Ved Møllebro Miljøstyrelsen
14000020 Refskær Bæk, 50 m ns Siem Skovvej Miljøstyrelsen
14000284 Kildebæk Vest For Nordre Bro, Kildebæk Vest For Nordre Bro Miljøstyrelsen
15000002 Kastbjerg Å, Norup Miljøstyrelsen
15000033 Lundgårdsbæk, Egelund Miljøstyrelsen
15000035 Villestrup Å, Ns Oue Mølle Miljøstyrelsen
15000042 Onsild Å, Ålykkevej Miljøstyrelsen
15000044 Hodal Bæk, Idv. 579 - Ns Bro V.Skivevej Miljøstyrelsen
15000045 Karls Møllebæk, 500m os Kielstrup Sø, Holtet Miljøstyrelsen
15000046 Korup Å, Høgholt Bro Miljøstyrelsen
15000047 Vive Møllebæk, Vivebrogård Miljøstyrelsen
15000048 Brødens Grøft, Bro V.Brogård, Hadsund-Als Vej Miljøstyrelsen
15000104 Villestrup Å, Brøndbjerg Syd Miljøstyrelsen
15000109 Villestrup Å, Kirkehøjgård Miljøstyrelsen
15000280 Brødens Grøft, Brødens Grøft. Miljøstyrelsen
15000896 Karls Møllebæk, Afløb Kilstrup Sø, Lånhusvejen Miljøstyrelsen
15001034 Onsild Å, Afløb Hobro Vestfjord Miljøstyrelsen
15001056 Onsild Å, Os Motorvej Miljøstyrelsen
16000130 Gåskærhus Grøft, Gåskærhus Miljøstyrelsen
16000158 Hestdal Bæk, Aldershvile Miljøstyrelsen
16000168 Hummelmose Å, Volstrup Miljøstyrelsen
16000207 Resenkær Å, Os udløb i Nissum Bredning Miljøstyrelsen
16000258 Grydsbæk, V. Vandborg Mølle, Møllegård Miljøstyrelsen
16000261 Ferring Sø, Afløb, Ferring Sø, Afløb Miljøstyrelsen
16000273 Rødding Å, Nedstrøms Neder Ginderup Bæk Miljøstyrelsen
16000276 Kirkebækken, Ved Borbjerg Miljøstyrelsen
16000410 Hellegård Å, Ns Holmgård Sø Miljøstyrelsen
16000411 Hellegård Å, Ns Borbjerg Møllesø Miljøstyrelsen
16000412 Hellegård Å, Os Holmgård Sø Miljøstyrelsen
16000649 Nautrup-Glynge Bæk, Bysted Bro Miljøstyrelsen
16000726 Rødding Å Ns Mollerup Sø, Nymølle Miljøstyrelsen
16000773 Afløb Fra Spøttrup Sø, Strømhus Miljøstyrelsen
16000777 Spøttrup Bæk, Østergård Miljøstyrelsen
16001299 Grøft Nø Mollerup Sø, Tilløb Til Mollerup Sø Miljøstyrelsen
16001302 Uglkær Bæk, Tilløb Til Mollerup Sø Miljøstyrelsen
16001334 Durup Bæk, V. Bysted Møllevej Miljøstyrelsen
17002092 Simested Å, 10 m opstrøms Abildvad Bro Miljøstyrelsen
18000040 Skals Å, Afløb Fussing Sø Miljøstyrelsen
18000072 Engdalbæk, Tjele Langsø, Tilløb Miljøstyrelsen
18000075 Klejtrup Mølle Å, 10 m os Klejtrup Rensningsanlæg Miljøstyrelsen
18000078 Tjele Mølle Å, Tjele Mølle Bro Miljøstyrelsen
18000079 Tjele Å/Vorning Å, Sjørring Bro Miljøstyrelsen
18000132 Klejtrup Bæk, Bro os Klejtrup Sø Miljøstyrelsen
18000135 Kongsvadmølle Å, Afløb Glenstrup Sø Miljøstyrelsen
18000454 Østerkær Bæk, Ved Jernbaneunderføring Miljøstyrelsen
18000471 Gedbæk, Opstrøms Glenstrup Sø Miljøstyrelsen
18000859 Østerkær Bæk, N/A Miljøstyrelsen
18000887 Afløb Vansø/Tjele Å, Ved Vansøgårdsvej Miljøstyrelsen
18000914 Østerkær Bæk, 500 m ns Søbjergvej Miljøstyrelsen
19000214 Hald Bæk, Lærkenborgvej Miljøstyrelsen
20000034 Skallesø, Afløb, Skallesø, Afløb Miljøstyrelsen
20000180 Sejbæk, Sjørup Plantage Øst Miljøstyrelsen
20000198 Karup Å, Høgild Bro Miljøstyrelsen
20000199 Karup Å, Sønder Resen Naturpark Miljøstyrelsen
20000303 Stokholm Ny Grøft, Stokholm Ny Grøft Miljøstyrelsen
20000304 Bjørnkær Grøft, Bjørnkær Grøft Miljøstyrelsen
20000305 Kærbækken, Kærbækken Miljøstyrelsen
20000306 Forb.Løb - Helle Sø Og Flynder, Forb.Løb - Helle Sø og Flynder Miljøstyrelsen
20000311 Gjæven, Tilløb Til Hellesø Miljøstyrelsen
20000317 Stampestrømmen, Skylles Bro Miljøstyrelsen
20000790 Ml. Flynder Sø Syd Og Flynder Sø Nord, Snævringen Miljøstyrelsen
20000852 Bjørnkær Grøft, Afløb fra Bjørnkær Miljøstyrelsen
20000853 Agersbjerggrøften, Afløb fra Skalle Sø Miljøstyrelsen
20000854 Tilløb Til Bjørnkær Fra Vest, Tilløb til Bjørnkær Miljøstyrelsen
21000008 Gjern Å, Blåmose Miljøstyrelsen
21000065 Tåning Å, Fuldbro Mølle Miljøstyrelsen
21000087 Gudenå, Silkeborg Papirfabrik Miljøstyrelsen
21000409 Alling Å, Ringvej Opst. Grund Fjord Miljøstyrelsen
21000455 Gjern Å, Afløb fra Søbygård Sø Miljøstyrelsen
21000460 Gudenå, Ved Resenbro Miljøstyrelsen
21000467 Gudenå, Motorsvejbro A10 Miljøstyrelsen
21000500 Søbygård Sø, Nordl. Tilløb, Søbygård Sø, Nordl. Tilløb Miljøstyrelsen
21000508 Tulstrup Møllebæk, Opst. Søbygård Sø Miljøstyrelsen
21000526 Egholmsgrøften, Ved Sølund Miljøstyrelsen
21000557 Hylke Bæk, Nedst. Hylke Mølle Miljøstyrelsen
21000569 Knud Å, Knudsbro Miljøstyrelsen
21000572 Knud Å, Vænge Tilløb, Tilløb N.Vænge Sø Miljøstyrelsen
21000577 Lystrup Å, Nedst. Kulsø Miljøstyrelsen
21000645 Horndrup Å, Opst. Tåning Sø Miljøstyrelsen
21000647 Hvolbæk, Ved udløb i Skanderborg Sø Miljøstyrelsen
21000648 Hylte Bæk, Afløb Ballen Rens., os Nr. Vissing-Veng Vej Miljøstyrelsen
21000666 Knud Å, Opst. Ravn Sø Miljøstyrelsen
21000672 Afløb Skanderborg Lillesø, Dagmarbro Miljøstyrelsen
21000758 Ildal Bæk, Udløb i Salten Langsø Miljøstyrelsen
21000760 Karlsø, Afløb, Karlsø, Afløb Miljøstyrelsen
21000780 Bækkelund Bæk, Ravnsbregvej Miljøstyrelsen
21000782 Dollerup Bæk, Dollerupvej, 150m ss Hald Sø Miljøstyrelsen
21000783 Gjel Bæk V. Hald Sø, Gjelbro (Hald Sø) Miljøstyrelsen
21000787 Koldbæk, Vintmøllegård Miljøstyrelsen
21000788 Mostgård Bæk, Pedersdal Damb. Miljøstyrelsen
21000793 Nørre Mølle Å, Skovgård Miljøstyrelsen
21000799 Stigsbæk, Stigsbro Miljøstyrelsen
21000800 Nørreå, Rindsholm afløb Vedsø os. Grundel Bæk Miljøstyrelsen
21000807 Mattrup Å, Tilløb Stigsholmsø/Afløb Halle Miljøstyrelsen
21000859 Jenskær Bæk, Udløb Til Thorsø Miljøstyrelsen
21000863 Gravbæk, Afløb Thorsø Miljøstyrelsen
21000873 Holmsbæk, Opst. Holmsbæk Miljøstyrelsen
21000923 Gjern Å, Jernbane Dæmning Miljøstyrelsen
21001107 Gudenå, Tørring Kær Miljøstyrelsen
21001151 Vintmølle Å, Ns Vintmølle Gård Miljøstyrelsen
21001661 Gudenå, Nedstrøms Haustrup Bæk Miljøstyrelsen
21002441 Kongens Holm Bæk, Sydøst for Dronningholm Miljøstyrelsen
21002451 Afløb Engetved Sø, 50 m ns Sø Miljøstyrelsen
21002628 Skærå, Skærbro Miljøstyrelsen
21002630 Dambæk, Ved østenden af Vessø Miljøstyrelsen
21002637 Elbæk, Til sydøstl. Hjørne af Vessø, 20 m opstr Miljøstyrelsen
21002653 Tilløb Halle Sø, Boest Bæk Miljøstyrelsen
21003053 Dalbæk, N.S. Ring Sø og os. Cementrørudløb Ø=60Cm fra Bje Miljøstyrelsen
21003424 Gjessø Bæk, Opstrøms Savværk Miljøstyrelsen
21004230 Lillebæk, Vest for Lykkensprøve Miljøstyrelsen
21006035 Silkeborg Langsø, Vestbassin, Afløb Miljøstyrelsen
21006036 Silkeborg Langsø, Midtbassin, Afløb Miljøstyrelsen
21006037 Hinge Å, Tilløb til Alling Sø Miljøstyrelsen
21006038 Hinge Å, Afløb fra Alling Sø Miljøstyrelsen
21006039 Gudenå, Tilløbtill Brassø Miljøstyrelsen
21006071 Afløb Skanderborg Sø, Afløb Standerborg Sø Miljøstyrelsen
21006072 Afløb Vrold Sø, Afløb Vrold Sø Miljøstyrelsen
21006205 Gudenå, Gennem Vestbirk Kraftværk Miljøstyrelsen
21006206 Gudenå, Mellem Nadal Sø og Vestbirk Sø Miljøstyrelsen
21006372 Knud Å, Afløb Knud Sø Miljøstyrelsen
21006375 Vedsø Nonbo, Afløb, Mellem Vedsø Nonbo og Vedsø Rindsholm Miljøstyrelsen
21006462 Alling Å, Ns Sammenløb V Allinggård Miljøstyrelsen
21006466 Vissing Enge, Indløbsgrøft Nord Miljøstyrelsen
21006467 Vissing Enge, Indløbsgrøft Vest Miljøstyrelsen
21006468 Vissing Enge, Udløb Miljøstyrelsen
21006519 Vissing Enge, Indløbsbrønd Øst Miljøstyrelsen
21006520 Tåning Å, Ns. Fuldbromølle Miljøstyrelsen
21006597 Mausing Møllebæk, Ca 200 m før udløb i Hinge Sø Miljøstyrelsen
22000046 Herningsholm Å, Os. Storå Miljøstyrelsen
22000047 Hestbæk, Hestbæk Bro Miljøstyrelsen
22000059 Storå, Opstr. Holstebro Renseanlæg Miljøstyrelsen
22000068 Storå, Højris Bro Miljøstyrelsen
22000158 Storå, Skærbæk Miljøstyrelsen
22.36 Storå, Ved Gl. Grydholt Miljøstyrelsen
22000249 Vognstrup Bæk, Sv F. Meldgård Miljøstyrelsen
22000336 Flynder Å, Bækmarksbro Miljøstyrelsen
22000508 Bæk Nv For Ølgryde Plantage, N/A Miljøstyrelsen
23000079 Ulstrup Bæk, Udl. Stubbe Sø Miljøstyrelsen
23000173 Ulstrup Å, Os Dræn Fra Campingplads Miljøstyrelsen
23001060 Bueris Bæk, Egå Engsø Miljøstyrelsen
23001061 Ellebæk, Egå Engsø Miljøstyrelsen
23001062 Egå Engsø, Pumpestation Miljøstyrelsen
23001063 Egå Engsø, Dræn Vl28 Miljøstyrelsen
23001064 Egå Engsø, Dræn Vl25 Miljøstyrelsen
23001065 Egå Engsø, Dræn Vl27 Miljøstyrelsen
23001066 Egå Engsø, Rb 10 Miljøstyrelsen
23001067 Egå Engsø, Rb 8 Miljøstyrelsen
23001068 Egå Engsø, Rb 9 Miljøstyrelsen
23001070 Egå Engsø, Parkeringsplads Miljøstyrelsen
24000034 Dystrup Sø, Dræn Tilløb, NV till.T.Dystrup Sø Miljøstyrelsen
24000046 Vallum Sø, Tilløb, Tilløb til Vallum Sø Miljøstyrelsen
24000050 Grenåen, Grenå By, Bro ved Havn Miljøstyrelsen
24000148 Afløbet Fra Dystrup Sø, Markvej mellem Dystrup Sø og Ramten Sø Miljøstyrelsen
24000149 Nimtofte Å, Vest for Ramten Sø, Vejen mod Ramten Hed Miljøstyrelsen
25000019 Omme Å, Farre Miljøstyrelsen
25000081 Skjern Å, Kodbøl Miljøstyrelsen
25000092 Øster Bæk, V for Grimlundgård Miljøstyrelsen
25000106 Vorgod Å, Storebro, Ns Rimmerhus Bæk Miljøstyrelsen
25000147 Ganer Å, Kloster (Skjern) Miljøstyrelsen
25000483 Tarm Møllebæk, Kyvling Bro Miljøstyrelsen
25000592 Skjern Å, O.S. Rørbæksø Miljøstyrelsen
25000673 Madum Å, Vejbro os Tim Å Miljøstyrelsen
25000707 Ejstrup Bæk, Ved Sørup Bro Miljøstyrelsen
25000722 Skjern Å, Jernbanebro Miljøstyrelsen
25000727 Skjern Å, NV For Sandfeld Bjerge Miljøstyrelsen
25000728 Skjern Å, Ns. Karstoft, ved Skovbjerg Miljøstyrelsen
25000734 Dybdal Bæk, Tilløb Rørbæk Sø Miljøstyrelsen
25000849 Ølstrup Bæk, Ved Langerdal Miljøstyrelsen
25000850 Ølstrup Bæk, Nord for Gl. Flytkær Miljøstyrelsen
25000851 Strømmesbøl Bæk, Vest for Gl. Præstegård Miljøstyrelsen
25000852 Strømmesbøl Bæk, Ved Ejbækbro Miljøstyrelsen
25001085 Afløb Rørbæk Sø, Skjern Å før indløb Dambrug Miljøstyrelsen
25001106 Tim Enge, Sdr Kast Hovedkanal Miljøstyrelsen
25001107 Tim Enge, Udløb fra Tim Enge Miljøstyrelsen
25001108 Tim Enge, Alrum Hovedkanal Miljøstyrelsen
25001109 Tim Enge, Kimmelkær Landkanal Miljøstyrelsen
25001110 Tim Enge, Kimmelkær Hovedkanal Miljøstyrelsen
25001146 Kanal Fra Vest Stadil Fjord, Os Pumpestation Miljøstyrelsen
25001149 Kanal Til Vest Stadil Fjord, Hjelm Bakker Miljøstyrelsen
25001180 Kompanigrøften, Kompanigrøften Miljøstyrelsen
25002772 Skjern Å, T.T. Nedersø Miljøstyrelsen
25003189 Skjern Å, Mellem Nedersø og Kulsø Miljøstyrelsen
25003217 Harpes Bæk, Nedstrøms Karstoft Mose Miljøstyrelsen
25003218 Harpes Bæk, Opstrøms Karstoft Mose Miljøstyrelsen
25003544 Afløb Kulsø, Før sammenløb med Von Å Miljøstyrelsen
25003545 Tilløb Kulsø, Ns. Bygværk Miljøstyrelsen
25003546 Von Å, Von Å efter afløb fra Kulsø Miljøstyrelsen
25003547 Von Å, Vejbro Nr. Viumvej Miljøstyrelsen
26000039 Lyngbygårds Å, Sjelle Stangbro (H1) Miljøstyrelsen
26000044 Lyngbygårds Å, Galten Bro (K3) Miljøstyrelsen
26000069 Døde Å, Lige opstrøms Brabrand Sø Miljøstyrelsen
26000071 Fajstrup Bæk, Opstrøms Lading Sø V. Vej Miljøstyrelsen
26000072 Elhøj Bæk, I Fajstrup Øst, V. Markvej Miljøstyrelsen
26000080 Århus Å, Museumsbro Miljøstyrelsen
26000084 Borum Møllebæk, Lading Sø, Afløb Miljøstyrelsen
26000103 Møddebrovandløbet, Ns Solbjerg Renseanlæg Miljøstyrelsen
26000109 Tåstrup Bæk, Opstrøms Tåstrup Sø Miljøstyrelsen
26000111 Vitved Bæk, Nedstrøms Folmerbro Miljøstyrelsen
26000114 Århus Å, Afløb fra Solbjerg Sø Miljøstyrelsen
26000121 Hummel Bæk, Hummel Bro Miljøstyrelsen
26000124 Lading Sø, Tilløb, Lading Sø, Tilløb Sø F Lading Miljøstyrelsen
26000140 Tåstrup Bæk, Afløb Fra Tåstrup Sø Miljøstyrelsen
26000150 Århus Å, Brabrand Sø, Tilløb Miljøstyrelsen
26000151 Århus Å, Brabrand Sø, Afløb Miljøstyrelsen
26000170 Løjenkær Bæk, Vest For Frydenslund Miljøstyrelsen
26000231 Døde Å, Ved Motorvejsbro Miljøstyrelsen
26000703 Skivholmeskov Bæk, 400 m opstrøms Sø Miljøstyrelsen
26000719 Skørring Bæk, Indløb til Vådområde Miljøstyrelsen
27000021 Giber Å, Fulden Miljøstyrelsen
27000035 Rævs Å, Nølev Assedrup Bro Miljøstyrelsen
27000045 Hansted Å, St. Hansted Bro Miljøstyrelsen
27000055 Åkær Å, Ads Mølle Miljøstyrelsen
27000552 Odder Å, Opstrøms Odder By Miljøstyrelsen
27000638 Sanderbæk, Asbæk, Ved Sander, Sydvest for Amhøj Miljøstyrelsen
27000932 Hansted Å, Afløb Nørrestrand Miljøstyrelsen
27001022 Rævs Å, Ns Rørbro Miljøstyrelsen
28000002 Gesager Å, Vejbro vest for Korning Miljøstyrelsen
28000048 Bygholm Å, Ved bro i Bygholm Park Miljøstyrelsen
30000052 Hennemølle Å, Hotel S for Damkrog Bjerge Miljøstyrelsen
30000215 Hennemølle Å, Bro Porsmosevej v. Henne Møllegård Miljøstyrelsen
40000165 Lobæk, Syd For Broen ved vejen fra Nr Miljøstyrelsen
41000015 Fruerskov Bæk, T.T.Flensborg Fjord Miljøstyrelsen
41000022 Vibæk, Ns Vibæk Vandmølle Miljøstyrelsen
41000023 Nordborg Bæk, S For Vestermølle - Os Styrt Miljøstyrelsen
41000034 Bundsø, Tilløb Til, Brandbølsø Miljøstyrelsen
41000118 Fiskbæk, N For Kværsdam Miljøstyrelsen
41000124 Gråsten Slotssø, Afløb, Afløb fra Gråsten Slotssø Miljøstyrelsen
41000126 Alfsbæk, Tilløb til Gråsten Slotssø Miljøstyrelsen
41000129 Hollænderdam, Tilløb, Tilløb til Hollænderdam Miljøstyrelsen
41000140 Kruså Møllesø, Afløb 2, Skovvandløbet Miljøstyrelsen
41000141 Kruså, Tilløb 1 til Kruså Møllesø Miljøstyrelsen
41000142 Smedeby Bæk, Tilløb 2 til Kruså Møllesø Miljøstyrelsen
41000163 Fruerskov Bæk, Kelstrup Skov, nedenfor Vejgennemløb Miljøstyrelsen
41000177 Til. T1 Til Sandbjerg Mølledam, Fra Ø. Sottrup/Nydam Miljøstyrelsen
41000179 Nordl. Afløb (A1) Fra Sandbj., Mølledam (I 85: Station 4) Miljøstyrelsen
41000284 Ikke Navngivet, Lille Vandløb Ved Dybvighoved Miljøstyrelsen
41000682 Brændholm Bæk, Tilløb Vådområde Grøngrøft Miljøstyrelsen
41000683 Dræntilløb Sandskær, Dræn 3, N F. Hellehave Miljøstyrelsen
41000685 Grøngrøft, Tilløb Vådområde Grøngrøft Miljøstyrelsen
41000686 Tilløb Sandskær, Nv F. Hellehave Miljøstyrelsen
41000687 Tilløb Vådområde Grøngrøft, Dræn 4, 15 cm Lerrør Miljøstyrelsen
41000688 Tilløb Vådområde Grøngrøft, Dræn 5, 50 cm Rør Miljøstyrelsen
41000695 Fruerskov Bæk, Ca 45 m opst udl Flensborg Fjord Miljøstyrelsen
41000698 Tilløb 3 Fruerskov Bæk, Tilløb 3 vådomr Rønshoved Miljøstyrelsen
41000699 Tilløb 4 Fruerskov Bæk, Tilløb 4 vådomr Rønshoved Miljøstyrelsen
42000013 Bolbro Bæk, Nørekær Miljøstyrelsen
42000017 Slogsbæk, T.T. St.Søgård Sø, C5 Miljøstyrelsen
42000019 Balledam Kanal, T.T. St.Søgård Sø, C3 Miljøstyrelsen
42000020 Store Søgårdsø, Tilløb C6, T.T. St.Søgård Sø, C6 Miljøstyrelsen
42000124 Hummelbæk, T.T. Hostrup Sø Miljøstyrelsen
42000125 Hostrup Å, Afløb Fra Hostrup Sø Miljøstyrelsen
44000106 Gammelmølle Sø, Gammelmølle Sø, T.T. Miljøstyrelsen
44000177 Afløb Fra Lindkær Vådområde, Efter Store Sø, Trapezoverfald Miljøstyrelsen
44000186 Tilløb Til Lindkær Vådområde-Hovedtilløb, Hovedtilløb Miljøstyrelsen
44000187 Tilløb Til Lindkær Vådområde-Dræntilløb, Dræntilløb Miljøstyrelsen
44000188 Gl. Mølle Sø, Afløb, Gl. Mølle Sø, Afløb Miljøstyrelsen
44000190 Ørbæk Å, Kobbermose, Tilløb 1 Miljøstyrelsen
44000547 Afløb Fra Hjulby Mose, Udstrømningsområde Miljøstyrelsen
45000001 Odense Å, Ejby Mølle, Ns Rens (St 8.45) Miljøstyrelsen
45000002 Odense Å, Ns Ejby Sluse (9.45) Miljøstyrelsen
45000004 Odense Å, Nørre Broby (St 35.80) Miljøstyrelsen
45000005 Stavis Å, Stavis Bro (St 8.25) Miljøstyrelsen
45000033 Arreskov Sø, Tilløb 4, Arreskov Sø, Tilløb 4 Miljøstyrelsen
45000041 Langesø, Tilløb 1, Traveskov Afløb, Dyrehavelund Miljøstyrelsen
45000042 Langesø, Afløb, Ca. 250m os Stavids Å Miljøstyrelsen
45000047 Sallinge Å, 2.50 Miljøstyrelsen
45000059 Holstenhuus Afløb, Afl.F.Holsterhuus Gl.Dyrehave Miljøstyrelsen
45000090 Rislebæk, Sollerup Miljøstyrelsen
45000230 Geddebækken, Nedstrøms Landevej Fåborg - Od Miljøstyrelsen
45000349 Søbo Sø, Afløb, Søbo Sø, Afløb Miljøstyrelsen
45000350 Søbo Sø, Tilløb 3, Søbo Sø, Tilløb 3 Miljøstyrelsen
45000364 Søbo Sø, Tilløb 1, Søbo Sø, Tilløb 1 Miljøstyrelsen
45000368 Søby Sø, Afløb, Søby Sø, afløb Miljøstyrelsen
45000369 Søby Sø, Tilløb 1, Søby Sø, tilløb 1 Miljøstyrelsen
45001305 Tilløb 1 Til Arreskov Sø, Opstr. Målest. 45000035 Miljøstyrelsen
45001307 Tilløb Til Geddebækken-Mindre Tilløb, Sydlige del af Projektomr. Miljøstyrelsen
45001330 Kærby Mose, Afløb Miljøstyrelsen
45001331 Kærby Mose, Tilløb 1 Miljøstyrelsen
45001332 Kærby Mose, Tilløb 2 Miljøstyrelsen
45001333 Kærby Mose, Tilløb 3 Miljøstyrelsen
45001336 Sallinge Å, Delområde 1, Tilløb Miljøstyrelsen
45001337 Sallinge Å, Delområde 2, Afløb Miljøstyrelsen
45001338 Sallinge Å, Delområde 2, Tilløb Miljøstyrelsen
45001339 Sallinge Å, Delområde 6, Afløb Miljøstyrelsen
46000001 Brende Å, St 5.3 Miljøstyrelsen
46000019 Søholm Sø, Afløb, Søholm Sø, Afløb Miljøstyrelsen
46000020 Puge Mølleå, Sandager Kirkemade (3.40) Miljøstyrelsen
46000174 Nordby Sø, Afløb - Kærum Å ns Nordby Sø Miljøstyrelsen
46000175 Nordby Sø, Tilløb 1 - Kærum Å os Nordby Sø Miljøstyrelsen
46000641 Hybæk, Hybæk Mølle Miljøstyrelsen
46000642 Kærum Å, Møllerhuse Miljøstyrelsen
47000001 Hundstrup Å, St 6.86 Miljøstyrelsen
47000032 Lillebæk, Topenden Miljøstyrelsen
47000060 Syltemae Å, 6.5 Miljøstyrelsen
47000061 Syltemae Å, St. 510 (Ollerup Sø, Afløb) Miljøstyrelsen
47000242 Holmdrup Mose, Holmdrup Mose, T.T. Tilløb 1 Miljøstyrelsen
47000404 Tilløb Til Snaremose Sø, Betonrør Miljøstyrelsen
47000405 Afløb Fra Snaremose Sø, Betonrør ved lille Skovparti Miljøstyrelsen
47000422 Hvidkilde Sø, Afløb 1, Hvidkilde Sø, Afløb 1 Miljøstyrelsen
47000429 Hvidkilde Sø, Tilløb 7, Hvidkilde Sø, Tilløb 7 Miljøstyrelsen
47001025 Hvidkilde Sø, Tilløb 1, Efter vådområde Miljøstyrelsen
48000006 Følstrup Bæk, Os Stenholts Mølle Miljøstyrelsen
48000010 Søborg Kanal, Parkvej Miljøstyrelsen
48000011 Østerbæk, Sv For Stenstrupgård Miljøstyrelsen
48000079 Hundested Havn, Udløb, Hundested Miljøstyrelsen
48000101 Bøgeholm Sø, Tilløb, Tilløb til Bøgeholm Sø Miljøstyrelsen
48000102 Bøgeholm Sø, Afløb, Afløb fra Bøgeholm Sø Miljøstyrelsen
48000113 Vesterbæk, Ved Landevejen Miljøstyrelsen
48000115 Vesterbæk, Afløb Fra Hornbæk Sø Miljøstyrelsen
48000317 Tilløb Til Bondedammen, NØ For Hellebæk Avlsgård Miljøstyrelsen
49000054 Arresø Kanal, Arresødal Sluse Miljøstyrelsen
49000061 Æbelholt Å, Søsterbro Mølle Miljøstyrelsen
49000082 Pøle Å, Orned Plantage, Tibberup Holme Miljøstyrelsen
49000083 Pøle Å, Os Strødam Engsø Miljøstyrelsen
49000090 Pøle Å, Os Kagerup Rende Miljøstyrelsen
49000091 Pøle Å, Afløb Strødam Engsø Miljøstyrelsen
49000092 Pøle Å, Os Alsønderup Enge Miljøstyrelsen
49000094 Pøle Å, Ns Alsønderup Enge Miljøstyrelsen
49000146 Hessemose Å, Store Hessemose Miljøstyrelsen
49000227 Skelbækken, T.T. Teglgårdssø Miljøstyrelsen
49000295 Ramløse Å, S. F. Kalvehave Miljøstyrelsen
50000045 Dumpedalsrenden, Vasevej Miljøstyrelsen
50000046 Fiskebæk, Fiskebæk Bro Miljøstyrelsen
50000055 Vejlesø Kanal, Opstrøms Furesø Miljøstyrelsen
50000056 Nive Å, V. Jellebro Miljøstyrelsen
50000057 Usserød Å, Nive Mølle Miljøstyrelsen
51000001 Svinninge Å, Marke Bro Miljøstyrelsen
51000018 Bregninge Å, Bregninge Miljøstyrelsen
51000020 Lammefjord Søkanal, Audebo Miljøstyrelsen
51000250 Elverdams Å, Kildevang Miljøstyrelsen
51000261 Garverrenden (Privat), Langtved Landevej Miljøstyrelsen
52.40 Nybølle Å, Nybøllevad Bro Miljøstyrelsen
52000022 Jonstrup Å, Knardrupvej Miljøstyrelsen
52000040 Værebro Å, Nedre Værebro Miljøstyrelsen
52000065 Langvad Å, Hovedløbet Miljøstyrelsen
52000067 Langvad Å, Biløbet Miljøstyrelsen
52000069 Lavringe Å, Flædevad Bro Miljøstyrelsen
52000076 Tokkerup Å, Søndergårde Miljøstyrelsen
52000088 Ledreborg Å, Hule Mølle Miljøstyrelsen
52000089 Langvad Å, Assersmølle Miljøstyrelsen
52000091 Helligrenden, Sorte Hul Miljøstyrelsen
52000373 Roskilde Fjord, Roskildefjord, Kulhuse Havn Miljøstyrelsen
52000425 Tilløb Til Avnsø, Tilløb fra Nordvest Miljøstyrelsen
52000428 Afløb Fra Ellesø, Afløb Fra Ellesø Miljøstyrelsen
52000934 Vejlborenden, T.T. Skenkelsø Miljøstyrelsen
52000935 Ålebæksrende, Afløb Fra Skenkelsø Miljøstyrelsen
52001022 Havelse Å, Havelse Mølle Miljøstyrelsen
53000009 Fæstningskanalen, 1. Batardeau Miljøstyrelsen
53000011 St. Vejle Å, Vejlebrovej Miljøstyrelsen
53000028 Damhusåen, Landlystvej Miljøstyrelsen
53000029 Ladegårdsåen, Østre Anlæg Miljøstyrelsen
53000031 Søborghus Rende, Dunhammervej Miljøstyrelsen
53000054 Skensved Å, V. Åvad Miljøstyrelsen
53000235 Store Vejleå, Nedstrøms Vallensbæk Sø Miljøstyrelsen
54000009 Hulbyrenden, V.F. Billinge Banke Miljøstyrelsen
54000111 Tørremølle Rende, Tørremølle Bro Miljøstyrelsen
54000184 Spegerborgrenden, 50 m os Renseanlæg Miljøstyrelsen
55.01 Åmose Å, Bromølle Miljøstyrelsen
55000022 Regstrup Å, Os Kongens Mølle Dambrug Miljøstyrelsen
55000048 Åmose Å, Nedstrøms Bromølle - Ellehus V Miljøstyrelsen
55000050 Åmose Å, Os Undløse Bro Miljøstyrelsen
55000142 T.T.Skarresø, Sølyst Miljøstyrelsen
55000147 T.T.Skarresø, Astrup Skov Miljøstyrelsen
55000211 Ravnebæk, V For Jyderup Skov Miljøstyrelsen
55000384 26-8-1 T.T. Skarresø, Skarresholm Miljøstyrelsen
55000444 Afløb Fra Dyssemosen, N For Ubberup Miljøstyrelsen
55000445 Tilløb Til Dyssemosen, Os Spang Miljøstyrelsen
56000001 Bjerge Å, Fårdrup Miljøstyrelsen
56000003 Tudeå, Skrætholm Miljøstyrelsen
56000006 Harrested Å, Kramsvadgård Miljøstyrelsen
56000070 Ålerende, Fiskebjerg Miljøstyrelsen
56000071 Ålerende, Afløb Fra Maglesø Miljøstyrelsen
56000073 Afløb Brommelillesø, Bøgeholm Miljøstyrelsen
57000044 Hulebæk, Hulebækshus Miljøstyrelsen
57000053 Fladså, Rettestrup Miljøstyrelsen
57000059 Torpe Kanal, Storkebjerg Miljøstyrelsen
57000063 Haraldsted Å, Os Haraldsted By Miljøstyrelsen
57000070 Frøsmose Å, Gyrstinge Møllegård Miljøstyrelsen
57000073 Haraldsted Sø, Afløb, Dæmningen Miljøstyrelsen
57000080 Horsebøgbækken, Parnasgård Miljøstyrelsen
57000081 Ørbæk Rende, Bro Ved Hjortenæs Miljøstyrelsen
57000085 Tuelå, Bulbro Miljøstyrelsen
57000147 Huleå, Os Rudbjerggård Miljøstyrelsen
57000178 Tystrup Sø, T.T., Dyrehave Miljøstyrelsen
57000179 Suså, Almtofte Miljøstyrelsen
57000187 Suså, Ns Postbro Miljøstyrelsen
57000494 Hæglinge Å, Hæglinge Bro Miljøstyrelsen
57000643 Saltø Å, Ting Jellinge Bro Miljøstyrelsen
57000673 Suså, Vetterslev, Ny Bro Miljøstyrelsen
57001002 Afløb Fra Sorø Sø, Vejbro, Slagelsevej Miljøstyrelsen
57001206 Ringsted Å, Ø For Tidselbro Miljøstyrelsen
57001207 T.T.Haraldsted Lillesø, Ved Ejstrupvej Miljøstyrelsen
58000047 Køge Å, V. Lellinge Dambrug Miljøstyrelsen
58000057 Køge Å, Os For Gl. Køgegård Miljøstyrelsen
59000006 Tryggevælde Å, V. Ll. Linde Miljøstyrelsen
59000008 Vedskølle Å, Egøje Miljøstyrelsen
59000009 Tryggevælde Å, Øster Bro Miljøstyrelsen
59000010 Stevns Å, Syd For Løghus, Ns Tilløb Miljøstyrelsen
60000024 Fakse Å, Borreshoved Miljøstyrelsen
60000031 Mern Å, Sageby Bro Miljøstyrelsen
60000033 Rødlersbæk, Markbro Miljøstyrelsen
60000037 Vivede Mølleå, Ridebro Miljøstyrelsen
60000099 Lollikebæk, Stensby Skov Miljøstyrelsen
60000100 Herredsbæk, Sv For Kludeegen Miljøstyrelsen
61.01 Tingsted Å, Tingsted Miljøstyrelsen
62000014 Højvads Rende, Lille Rosning Miljøstyrelsen
62000061 Dræn I Loop1, Charlottenlund D103 Miljøstyrelsen
62000063 Dræn I Loop1, Kragsminde D105 Miljøstyrelsen
62000064 Dræn I Loop1, Skeltofte D106 Miljøstyrelsen
62000065 Dræn I Loop1, Egelund D107 Miljøstyrelsen
64000033 Hunse Å, Åhave, Ns Sluse Miljøstyrelsen
65000001 Hovedkanal, 39, Kramnitze pumpestation Miljøstyrelsen
67000019 Øle Å, Ns Vibebakke Miljøstyrelsen
67000030 Læså, Nedstrøms Viskeledsbro Miljøstyrelsen
570090 Ålbæk, Ålbæk bro HOFOR
38000047 Gels Å, S For Enderupskov Miljøstyrelsen
22000640 Fåremølle Å, Fårevej Miljøstyrelsen
09000151 Nr. Økse Kanal, Pumpestation Miljøstyrelsen
09000831 Nr. Økse Kanal, Ulvedybet/ Pumpestation Undvendig Miljøstyrelsen
29000009 Rohden Å, 300 M Ns Årup Mølle Dambrug Miljøstyrelsen
29000008 Rohden Å, N.S. Årup Mølle Dambrug Miljøstyrelsen
44000549 Tilløb Til Hjulby Mose-Rør 1, Nordlige rør fra Vindinge Å Miljøstyrelsen
44000550 Tilløb Til Hjulby Mose-Rør 2, Sydlige rør fra Vindinge Å Miljøstyrelsen
45001304 Afløb Fra Geddebækken, Lige os Saml. M Tilløb 1 Til Arreskov Sø Miljøstyrelsen
45000035 Arreskov Sø, Tilløb 1, Arreskov Sø, Tilløb 1 Miljøstyrelsen
45001334 Sallinge Å, Delområde 1, Afløb 1 Miljøstyrelsen
45001335 Sallinge Å, Delområde 1, Afløb 2 Miljøstyrelsen
45001395 Sallinge Å, Delområde1, Afløb 3 Miljøstyrelsen
36000015 Vamdrup Å, Afløb Søgård Sø, S2 Miljøstyrelsen
36000078 Fløjbjerg Bæk, Skovly Miljøstyrelsen
37000034 Haderslev Møllestrøm, Haderslev Miljøstyrelsen
37000035 Jernhyt Bæk, Mellem Vojens og Neder Jernhy Miljøstyrelsen
37000036 Kær Mølle Å, Till. T. Hejls Nor Miljøstyrelsen
37000037 Skallebæk, Till. T. Haderslev Dam Miljøstyrelsen
39000001 Brøns Å, Brøns V.Forsøgsdambrug Miljøstyrelsen
39000002 Rejsby Å, Vadehavet Miljøstyrelsen
30000013 Langslade Rende, V. udløb i Vesterhavet Miljøstyrelsen
31000017 Ansager Å, Ved Laurborg Bro Miljøstyrelsen
31000023 Holme Å, Ved Hostrup Miljøstyrelsen
31000027 Varde Å, V. Vagtborg Miljøstyrelsen
31000032 Frisvad Møllebæk, NØ for Armvadgård Miljøstyrelsen
35000011 Smørpøt Bæk, V. A11 Miljøstyrelsen
35000018 Bramming-Holsted Å, Golfbanebro Miljøstyrelsen
36000011 Vejen Å, Ved E20 Miljøstyrelsen
30000016 Fidde Strøm, Fidde Bro Miljøstyrelsen
31000114 Grindsted Å, S For Skovgård Miljøstyrelsen
31000116 Grindsted Å, Mølby Bro Miljøstyrelsen
31000374 Varde Å, Nørholm - Stokkebro Miljøstyrelsen
32000017 Engelsholm Bæk, N.Ø.For Engelsholm Slot Miljøstyrelsen
32000030 Sødover Bæk, V.F.Sødover (E7) Miljøstyrelsen
32000031 Engelsholm Sø, Tilløb E8, Anderi Miljøstyrelsen
36000016 Hjarup Bæk, Tilløb Søgård Sø, S3 Miljøstyrelsen
36000018 Søgård Sø, Tilløb S5, T.T.Søgård Sø, S5 Miljøstyrelsen
38000106 Gram Å, Nybølgård Miljøstyrelsen
34000024 Harteværket, Indløbskanalen Miljøstyrelsen
34000019 Kolding Å, Alpedalen (S.F.Elmehøj) Miljøstyrelsen
34000018 Almind Å, T.T. Dons Nørresø, N5 Miljøstyrelsen
34000101 Dons Bæk, Tilløb Til Dons Søndersø, Nedstrøms Uldkærgård Miljøstyrelsen
34000102 Donsrod Å, Tilløb Til Dons Søndersø, Ved Vej Miljøstyrelsen
34000104 Surkær Busholm Bæk, Tilløb Til Skallebæk, NV Rådvad Miljøstyrelsen
34000105 Tilløb Til Skallebæk Fra Rådvad, NV Rådvad Miljøstyrelsen
35000006 Bramming-Holsted Å, V. Sdr. Vong Miljøstyrelsen
31000044 Varde Å, Sig Bro Miljøstyrelsen
31000036 Varde Å, Hoddebro Miljøstyrelsen
33000003 Skærup Å, Pjedsted Miljøstyrelsen
32000018 Grejs Å, Afløb Fårup Sø Miljøstyrelsen
32000020 Lildfrost Bæk, Os Fårup Sø Miljøstyrelsen
37000259 Vedbøl Bæk, Tilløb til Vedbøl Sø Miljøstyrelsen
37000255 Afløb Fra Vedbøl Sø, Storå, Afløb Fra Vedbøl Sø, Storå Miljøstyrelsen
21003273 Gudenå, Bredstenbro Miljøstyrelsen
38000019 Blå Å (Lilleå), Jels Oversø, Afløb Miljøstyrelsen
38000241 Tilløb T27 Til Jels Midtsø, Tilløb T27 til Jels Midtsø Miljøstyrelsen
38000246 Afløb Fra Jels Midtsø, Afløb fra Jels Midtsø Miljøstyrelsen
38000250 Afløb Fra Jels Nedersø, Afløb fra Jels Nedersø Miljøstyrelsen
37000261 Hoptrup Å, Ved Hovedvej I Hoptrup By Miljøstyrelsen
37000249 Hoptrup Å, Bræråvej Miljøstyrelsen
38000219 Nørbæk, Os Sønderbæk - Till. Munkesø Miljøstyrelsen
38000209 Sønderbæk, Ø For Munkehøjgård - Till. Munkesø Miljøstyrelsen
38000221 Møllebækken, Ø For Munkegård - Afl. Munkesø Miljøstyrelsen
34000467 Tilløb 6, Bølling Vådområde, Bølling Miljøstyrelsen
34000462 Tilløb 1, Bølling Vådområde, Bølling Vådområde Miljøstyrelsen
34000469 Afløb Bølling Vådområde, Tilløb Bølling Bæk Miljøstyrelsen
34000260 Till Bølling Bæk, Sf Nørregård Miljøstyrelsen
35000008 Sneum Å, Ved Gestlunde Miljøstyrelsen
37000368 Hoptrup Å, Nordvest for vejbro ved vejen fra Diernæs til Sdr. Miljøstyrelsen
37000170 Hoptrup Bæk, Umiddelbart før udløb i Hoptrup Bæk Miljøstyrelsen
37000618 Kestrup Bæk, Ca. 15 meter før udløb i Hoptrup Å. Miljøstyrelsen
32000019 Saksdal Bæk, NØ for Ollerupgård Miljøstyrelsen
61000441 Nordkanalen, Doppler, Pst. Bøtø Nor indvendig Miljøstyrelsen
61000089 Marrebæk Kanal,Avl 1A, Pst. Bøtø Nor udvendig Miljøstyrelsen
21000462 Tvede Å, 50 m ns Udbyhøjvej, ved markvejsbro Miljøstyrelsen
22000694 Gryde Å, SSØ for Sdr. Sognstrup Miljøstyrelsen
22001181 Boutrup Sø afløb, 180 m ns.afløb Miljøstyrelsen
51000025 Ejby Å, V. Åhuse Miljøstyrelsen
51000245 Ejby Å (Kvl.107), V. Flækkebakke Miljøstyrelsen