Stationer med årsrapporter

Station Navn Ejer
57.32 Vigersdal å, Værkevad bro HOFOR
58.09 Køge å, Regnemark vandværk HOFOR
51.27 Fuglebæks Å, 500 m OS Udløb Odsherred Kommune
12.04 Lyngbro Bæk, Dragstrup Bro Morsø Kommune
51.05 Bregninge å, Bregninge Kalundborg Forsyning
51.12 Bregninge å, Dejvad bro Kalundborg Forsyning
56.37 Seerdrup å, Seerdrup Gl. mejeri Slagelse Kommune
12.06 Lyngbro bæk, Lyngbro MST, Nordjylland
53.34 Solrød Bæk, Vesterled HOFOR
58.17 Sølvbækken, Egerisvej HOFOR
24.18 Grenå, Sønderbro Norddjurs Kommune
57.08 Ringsted å, Lille-Svenstrup HOFOR
58.19 Udløbsbrønd Slimminge Å, NS st. 58.08 Kulerup Enghave HOFOR
53.22 Lille-Vejleå, ldv Torslundem.-Reerslev HOFOR
55.04 Øvre Halleby å, Halleby bro Kalundborg Kommune
56.14 Bjerge å, Dambro SK Vand
57.67 Flædemoseløbet, SV for Rolandsgård Sorø Kommune
58.06 Kimmerslev møllebæk, Kimmerslev HOFOR
06.10 Nørreå, Åbro Brønderslev Kommune
06.11 Nørreå, Søndermølle Brønderslev Kommune
09.14 Tømmerby kanal, SV for landevej Thisted Kommune
10.14 Halkær å, Ågård Vesthimmerland Kommune
11.06 Sjørring søkanal, Færgeborg Thisted Kommune
11.07 Tegå, 30 m os udløb i Ovesø Thisted Kommune
12.05 Lyngbro Bæk, Bentinesbro Morsø Kommune
12.08 Sejerslev Bæk, Hulhøj Morsø Kommune
12.09 Dueholm å, Næssundvej Morsø Kommune
12.10 Østre Afvandingskanal, os Pumpestation Morsø Kommune
13.16 Lerkenfeld å, ca 800 m ns Lerkenfeld Dambrug Vesthimmerland Kommune
15.23 Haslevgård å, Smidie Bro Rebild Kommune
16.05 Hellegård å, Tindskov bro Holstebro Kommune
17.06 Simested å, nv f. Bjerrenæs Viborg Kommune
12.07 Spang Å, Spang Bro Morsø Kommune
17.07 Simested å, vejbro syd for Ålestrup Viborg Kommune
18.12 Skals å, ns Gråhus Bro Viborg Kommune
18.15 Skals å, vej Hersom-Vammen Viborg Kommune
18.17 Kåtbæk, 260 m os Kåtbæk Bro Randers Kommune
19.06 Fiskbæk å, vest for Teglgård Viborg Kommune
19.07 Mønsted å, Lundgårdsmark Viborg Kommune
19.08 Jordbro å, Ø for Hulgård Viborg Kommune
20.17 Åresvad å, Vallerbækvej Viborg Kommune
21.03 Nørre å, Vejrumbro Viborg Kommune
21.07 Gudenå, Bjerringbro Viborg Kommune
21.08 Gudenå, Langå Randers Kommune
21.100 Tyrebæk, Gullev bro Viborg Kommune
21.101 Nørreå, Skjern bro Viborg Kommune
21.109 Gudenå, Resenbro Silkeborg Kommune
21.11 Gudenå, Kongensbro Bro Silkeborg Kommune
21.110 Lilleå, Grusbjerg skov Aarhus Kommune
21.115 Alling å, Øster-Alling bro Norddjurs Kommune
21.128 Gudenå, os Borreå Silkeborg Kommune
21.130 Alling å, SV for Årslev Randers Kommune
21.131 Gudenå, ns Uldumkær Hedensted Kommune
21.132 Skanderborg sø, Skanderborg Skanderborg Kommune
21.133 Illerup å, Mossø Skanderborg Kommune
21.135 Gudenå, Rye mølle - ns bro Skanderborg Kommune
21.136 Alling å, Nybro Randers Kommune
21.137 Knud å, ns Høver Bæk tilløb Skanderborg Kommune
21.138 Alling å, os Rougsøvej Norddjurs Kommune
21.142 Gudenå, Brestenbro Horsens Kommune
21.143 Døde å, Klosterkær Horsens Kommune
21.145 Julsø, Svejbæklund Skanderborg Kommune
21.152 Illerup å, Møllevad Skanderborg Kommune
21.20 Nørre å, Fladbro Randers Kommune
21.31 Nørre å, Ålum Randers Kommune
21.46 Tåning å, Fuldbro mølle Skanderborg Kommune
21.50 Gudenå, Rye mølle - os bro Skanderborg Kommune
21.54 Gudenå, Klostermølle Skanderborg Kommune
21.57 Lilleå, Grundfør mølle Favrskov Kommune
21.58 Brusgård møllebæk, Brusgård Randers Kommune
21.64 Nørre å, Bruunshåb Viborg Kommune
21.68 Søndermølle å, Bruunshåb Viborg Kommune
21.71 Alling å, Rødebro - ns Alling bæk Favrskov Kommune
21.94 Nørremølle å, ved Nordre ringvej Energi Viborg
21003549 Remstrup å, 100 m ns Papirfabrikken MST, Østjylland
22.10 Storå, os Holstebro renseanlæg Holstebro Kommune
22.23 Herningsholm å, A15 Herning Kommune
22.24 Vegen Å, Ringvejsbro v. Holstebro Holstebro Kommune
23.01 Egå, Jernbanebroen - opstrøms styg Aarhus Kommune
23.08 Hevring å, Vadbro Norddjurs Kommune
23.13 Egå, Egå Engsø Aarhus Kommune
23.14 Egå Strand, Egå Marina Aarhus Kommune
23.15 Egå, Pumpestation 500 m os udløb, indvendig Aarhus Kommune
23.16 Egå, Strandhusvej Aarhus Kommune
23.17 Treå, SØ for Mareholms Bakke Norddjurs Kommune
23.19 Brendstrupgrøften, 50 m ns Bækhusvej Aarhus Kommune
24.01 Ryom å, Ryomgård bro Syddjurs Kommune
24.04 Ørum å, Gammelmølle - ns tilløb Norddjurs Kommune
24.06 Skodå, Ridderlund Norddjurs Kommune
24.07 Skærvad å, Kirial - A16 Norddjurs Kommune
24.19 Kolindsund Nordkanal, Højbro Norddjurs Kommune
24.20 Kolindsund Nordkanal, Fannerupbro Norddjurs Kommune
24.21 kolindsund Sydkanal, Fævejlebro Norddjurs Kommune
25.37 Simmelbæk, Kokærbro Billund Kommune
25.44 Fjederholt å, A18 Herning Kommune
25.45 Kirkeå, Skjern os jernbanen Ringkøbing-Skjern Kommune
26.05 Århus å, Aldrup mølle Aarhus Kommune
26.08 Løjenkær Bæk, Solbjerg Sø Aarhus Kommune
26.15 Århus å, Os Brabrand sø Aarhus Kommune
26.25 Mosagergrøften, øst for Galten Skanderborg Kommune
26.19 Jeksen bæk, Jeksen Skanderborg Kommune
26.23 Lyngbygård å, Tandrup Bro Skanderborg Kommune
26.24 Sommerbæk, Sandagerskær Skanderborg Kommune
27.11 Nørrestrand, slusen indv. Horsens Kommune
27.09 Giber å, Fuldenvej Aarhus Kommune
27.19 Hansted å, Store-Hansted bro Horsens Kommune
27.20 Søvind Bæk, Brigsted Horsens Kommune
28.08 Hatting Bæk, Hatting Horsens Kommune
29.06 Dagnæs Bæk, Rypevej Horsens Vand
29.07 Dagnæs Bæk, Høegh Guldbergsgade Horsens Vand
30.08 Guldager Møllebæk, 10m ns gangsti Esbjerg Kommune
30.10 Fovrfeld Bæk, os Spangsbjerg Møllebæk Esbjerg Kommune
30.11 Fovrfeld bæk, NS Sædding Ringvej Esbjerg Kommune
31.18 Alslev å, Forumbro Esbjerg Kommune
31.29 Grindsted å, Kirkevej Billund Kommune
31.30 Alslev å, Astrup Esbjerg Kommune
31.25 Grene Å, Grenebro Billund Kommune
32.01 Vejle å, Haraldskær Vejle Kommune
32.02 Vejle å, Tørskind Bro Vejle Kommune
32.06 Grejs å, Grejsdalens Planteskole Vejle Kommune
32.20 Grejs å, Abelones Plads Vejle Kommune
32.21 Omløbsåen, Aagade Vejle Kommune
32.22 Grejs å, Ny Grejsdalsvej Vejle Kommune
32.23 Mølleåen, Dæmningen Vejle Kommune
32.28 Vejle å, Ravning - os Ødsted bæk Vejle Kommune
32.29 Vejle å, Vingsted Centret Vejle Kommune
34.16 Seest Mølleå, 250 m os Helligvad Bro Kolding Kommune
35.04 Sneum å, slusen indvendig Esbjerg Kommune
35.18 Sneum å, os. jernbanen Esbjerg Kommune
36.02 Kongeå, slusen indvendig Esbjerg Kommune
36.04 Kongeå, Vilslev Stemmeværk Esbjerg Kommune
36.17 Kongeå, Gredstedbro Esbjerg Kommune
38.02 Ribe Vester å, Ribe havn Esbjerg Kommune
38.03 Ribe å, Dagmarbroen Esbjerg Kommune
38.05 Ribe å, Kammerslusen indvendig Esbjerg Kommune
38.41 Gels å, os Gelsbro Dambrug Esbjerg Kommune
38.50 Fovs å, Højrup Kolding Kommune
46.03 Pugemølle å, Sandager - st. 3.4 km Assens Kommune
46.13 Hårby å, St. 7.1 km - NV for Linien, ns tilløb Assens Kommune
46.15 Brende å, St. 24.2 km - ns fordeling Assens Kommune
46.17 Ladegårds å, St. 24.2 km - ns fordeling Assens Kommune
16.22 Rødding å, Nymølle Skive Kommune
16.23 Spøttrup Bæk, Vadumvej Skive Kommune
41.04 Slotsmølleå, A24 - Åbenrå Aabenraa Kommune
42.53 Surbæk, Hellevad vandmølle Aabenraa Kommune
42.49 Surbæk, Ø for Svejlund Aabenraa Kommune
42.65 Hvirlå, Galgebro Aabenraa Kommune
42.22 Hvirl å, s for Østereng (Søvang) Aabenraa Kommune
42.50 Rødå, Ribevej, Rødekro Aabenraa Kommune
42.25 Rødå, Gren Aabenraa Kommune
42.16 Uge bæk, Frestrup Aabenraa Kommune
42.55 Lundbæk, Hornse Aabenraa Kommune
42.30 Terkesbøl å, SV for Helgengård Aabenraa Kommune
42.17 Søderup å, Bredevad Aabenraa Kommune
42.29 Sønderå, Eggebæk Aabenraa Kommune
42.31 Gejl å, SV for Bajstrup Aabenraa Kommune
42.24 Bjerndrup mølleå, nø for Kliplev Aabenraa Kommune
42.54 afløb fra Hostrup sø, v.for Bjergskov Aabenraa Kommune
42.57 Almstrup Bæk, Søhus, Opstrøms stryg Aabenraa Kommune
50.32 Degnebækken, os Sjælsø Novafos A/S
50.33 Ellebækken, os Sjælsø Novafos A/S
50.34 Nivå, Hesselrød Novafos A/S
50.35 Højsagervandløbet, Øst for Roland Novafos A/S
50.36 Grønholt å, Gammelmølle Novafos A/S
50.37 Langstrupmose, syd for Langstrup Novafos A/S
52.03 Græse å, Slangerup HOFOR
52.20 Hove å, Hovemølle HOFOR
52.24 Hove å, 100m os Gundsømagle sø Roskilde Kommune
52.26 Ledreborg å, Lillebro HOFOR
52.38 Værebro å, udløb i Roskilde Fjord Egedal Kommune
52.39 Jonstrup å, Måløv - os renseanlæg Ballerup Kommune
52.42 Hove å, Tostholm bro Høje Tåstrup Kommune
52.68 Værebro å, Snydebro Egedal Kommune
52.72 Udesundby å, os bro i Bonderup HOFOR
52.74 Sengeløse å, Nord for Sengeløsemose Høje Tåstrup Kommune
52.75 Sengeløse å, Sengeløse mose Høje Tåstrup Kommune
52.76 Sengeløse å, os sengeløse mose Høje Tåstrup Kommune
52.78 Himmelev bæk, Slæggerup Roskilde Kommune
52.79 Værebro å, Høgevænget Roskilde Kommune
52.80 Risby å, Ledøje plantage HOFOR
52.81 Hakkemosegrøften, 300m os udløb i Sengeløse å Høje Tåstrup Kommune
52.82 Tibberup Å, Gisselfeld Bro HOFOR
53.15 Harrestrup å, Kalvebod Københavns kommune
53.24 Harrestrup å, Smedebro Ballerup Kommune
53.39 Harrestrup Å, OS Hvidovre station Københavns kommune
53.40 Harrestrup Å, NS Hvidovre station Københavns kommune
53.41 Harrestrup Å, OS Gammel Køge Landevej Københavns kommune
53.44 Harrestrup Å, bro nv for Islevgård HOFOR
53.38 Kagsåen, ns. tilløb fra Kagsmosen Københavns kommune
55.08 Ndr. Halleby å, opstrøms stemmeværk Kalundborg Kommune
59.03 Tryggevælde å, slusen indvendig Stevns Kommune
59.13 Vedskølle å, ns overløb fra Fruedal Vandværk KLAR Forsyning
61.11 Tingsted å, vejbro n for Sønder Kohave Guldborgsund Kommune
63.05 Flintinge Å, ns Flintinge Bro Guldborgsund Kommune
64.05 Hejrede sø, pumpestation - indvendig Guldborgsund Kommune
64.09 Røgbølle sø, N for Charlottenlund Lolland Kommune
64.12 Maribo Søndersø, Vesterbrogade Lolland Kommune
64.13 Maribo Søndersø, Naturskole Lolland Kommune
38.42 Immervad Å, Immervad Bro Aabenraa Kommune
46.22 Turup Møllebæk, Turup Assens Kommune
52.37 Hove å, Gundsømagle - os renseanlæg Roskilde Kommune
51.28 Annebjerg Sørende, Annebjerg Skov Odsherred Kommune
51.26 Pajesørenden, 200 m OS Udløb i Nyrup Bugt Odsherred Kommune
21.113 Spørring å, Ejsvad bro Aarhus Kommune
16.16 Hinnerup å, n for Østergård Miljøstyrelsen, Midtjylland
16.21 Sæby Bæk, Bysted bro Skive Kommune
16.25 Trævel å, Kærgårdsholm Skive Kommune
16.26 Grynderup Sø, os stemmeværk Skive Kommune
16.27 Hinnerup å, Gl. Åsted Skive Kommune
16.28 Hinnerup å, Gl. Åstedvej Skive Kommune
16.29 Trævel å, Håsum enge Skive Kommune
18.16 Trudskov bæk, Trudsgård Viborg Kommune
19.09 Glattrup bæk, Brårup Skive Kommune
20.05 Karup å, Hagebro Miljøstyrelsen, Midtjylland
20.33 Karup å, 110 m ns Resen bro Viborg Kommune
20.36 Skive å, Engvej Skive Kommune
20.37 Skive å, ns Gl. Jernbanebro Skive Kommune
22.27 Storå, Rotvig bro Holstebro Kommune
38.35 Gels å, Bent Nissens Bro Esbjerg Kommune
53.35 Lille-Vejleå, Torsbro HOFOR
190006 Jegstrup bæk, Tingvad bro Viborg Kommune
45.53 Lindved Å, Svendborgvej - Lindved Vandcenter Syd A/S
45.27 Lindved å, hovedvej A1 Miljøstyrelsen, Fyn
11.02 Årup å, Årup MST, Nordjylland
14.01 Lindenborg å, Lindenborg bro MST, Nordjylland
18.18 Skals å, Løgstørvej Viborg Kommune
21.01 Gudenå, Tvilumbro MST, Østjylland
21.02 Gudenå, Åstedbro MST, Østjylland
57.40 Haraldsted sø, Dæmningen Ringsted kommune
21.154 Gudenå, NS Tangeværket - v/Energimuseet Viborg Kommune
21.156 Rismølle bæk, Dronningborg Randers Kommune
21.159 Gudenå, Svostrup Silkeborg Kommune
21.160 Silkeborg Langsø, Kærgårdsbroen Silkeborg Kommune
21.161 Ørnsø, sydøst på bro Silkeborg Kommune
21.162 Silkeborg Langsø, Ringvejsbroen Silkeborg Kommune
21.163 Tange Sø, Søgade Silkeborg Kommune
21.164 Brassø, Myrehuset Silkeborg Kommune
21.165 Thorsø, Thorsøbadet Silkeborg Kommune
21.166 Lyngsø, Lyngsøhus Silkeborg Kommune
21.167 Bryrup Langsø, ved afløb til Bryrup å Silkeborg Kommune
21.168 Gudenå, Nebelgårde - st. 13.500 Silkeborg Kommune
22.15 Storå, Skærumbro Miljøstyrelsen, Midtjylland
510225 Sydlig landkanal Sidinge fjord, OS stryg - os vej 21 Naturstyrelsen
27.21 Jernbanegrøft, Hovedgård Horsens Kommune
42.01 Arnå, Arndrup MST, Sydjylland
43.03 Ringe å, St. 3.05 km Miljøstyrelsen, Fyn
430153 Dybmoseafløbet, St. 540-670 WSP
45.61 Evenrenden, Even Vandcenter Syd A/S
45.62 Evenrenden, Øst for Lumby Vandcenter Syd A/S
45.63 Lunde Å, Strandager Vandcenter Syd A/S
450539 Balleløbet, St. 500-300 WSP
450541 Lille Holmehave Bæk, St. 860-1020 WSP
450547 Holmehave Bæk, St. 5730-5530 WSP
460026 Pugemølle å, S for Lucinahøj - ns tilløb (St. 14750-15000) WSP
460202 Viberenden, St. 1950-1750 WSP
460207 Stigmosen, St. 1170-1370 WSP
460211 Holevad Bæk, St. 1990-1770 WSP
460213 Spangebækken, 4110-3880 WSP
460217 Strandby Bæk, St. 360-580 WSP
460229 Voldtoftebækken, St. 210-510 WSP
460238 Alenbæk, st. 320-500 WSP
47.09 Vejstrup å, St. 1.8 km Miljøstyrelsen, Fyn
50.05 Nivå, Jellebro MST, Sjælland
52.07 Græse å, Hørup MST, Sjælland
52.08 Havelse å, Strø MST, Sjælland
52.22 Kollerød å, Uvelse bro MST, Sjælland
53.08 Harrestrup å, Landlystvej MST, Sjælland
53.10 Harrestrup å, Fæstningskanalen WSP
57.53 Ringsted å, n for Vrangstrup Ringsted kommune
59.01 Tryggevælde å, Lille Linde MST, Sjælland
21.171 Birksø, Birksølund Skanderborg Kommune
21.172 Gudensø, Gudenåens indløb Skanderborg Kommune
510224 Sidingefjord, syd for Vig MST, Sjælland
58.04 Kimmerslev sø, udløbet HOFOR
510226 Sydlig landkanal Sidinge fjord, NS stryg - NS vej 21 MST, Sjælland
21.114 Spørring å, V for Hedegård Aarhus Kommune
23.09 Øksenmølle bæk, bro ns Gråskebæk Syddjurs Kommune
41.24 Bredbækken, Vandmøllevej Sønderborg Kommune
41.25 Bredbækken, Kirkebakken Sønderborg Kommune
41.26 T.t. Bredbækken, Nøffelskoven Sønderborg Kommune
24.23 Fannerup Pumpestation, Udvendig side Norddjurs Kommune
24.24 Fannerup Pumpestation, Indvendig side Norddjurs Kommune
24.25 Enslev Pumpestation, Udvendig side Norddjurs Kommune
24.26 Enslev Pumpestation, Indvendig side Norddjurs Kommune
21.125 Kjelstrupgrøft, Nedstrøms motorvej Vejdirektoratet
16.24 Spøttrup Bæk, ns sluse Skive Kommune
21.146 Rønbæk, syd for Grundfør Hinnerup Vandværk
27.16 Ulvskov Bæk, Fillerup Odder Forsyningsselskab
27.18 Stampemølle Bæk, Snærild Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi
21.127 Søholt bæk, nedstrøms motorvej Vejdirektoratet
21.139 Silkeborg Langsø, udløb fra Kjelstrupgrøft Vejdirektoratet
21.140 Kjelstrupgrøft, udløb i Silkeborg Langsø Vejdirektoratet
21.126 Kjelstrupgrøft, Opstrøms motorvej Vejdirektoratet
52.77 Spang å, os udløb i Hoveå Høje Tåstrup Kommune
520404 Grøft tilløb til Sengeløsemose, Enghavegårdsvej 21 Høje Tåstrup Kommune
45.21 Odense Å, Kratholm - st. 22.35 km Miljøstyrelsen, Fyn