Vejle Kommune

Vejle Kommunes hydrometriside indgår i kommunens beredskabsovervågning. Målestationer i Grejs Å indsender målinger hver 5 minut, så den aktuelle udvikling altid kan følges ved disse stationer.
På oversigtskortet markeres målestationer med advarselsfarver (gul og rød), ved forhøjet vandstand.

Gå til Vejle Kommunes vandløbsside er

Lolland Kommune

Lolland Kommunes hydrometriside viser vandstande ved fire stationer i Maribosøerne.
Det er en af de tidlige hydrometrisider, som har vist sin værdi gennem mere end ti års drift

Gå til Maribosøernes vandstandsside her

Guldborgsund Kommune

Guldborgsund Kommune driver en række målestationer i vandløb, søer og kystområder. Derudover findes grundvands pejlestationer, som måler det terrænnære grundvandsspejl i området omkring Marielyst Strand og Sydfalster

Gå til Guldborgsund vandstandsside her

Næstved Kommune

Næstved Kommunes hydrometriside præsenterer, ud over kommunens og Miljøstyrelsens vandløbsstationer, vandløbsregulav informationer. Her er det muligt at klikke sig frem til informationer om vandløbenes skikkelse og grødeskæringsforhold.

Gå til Næstved Kommunes vandstandsside her

Slagelse Kommune

Slagelse Kommunes hydrometriside præsenterer, ud over kommunens og Miljøstyrelsens vandløbsstationer, vandløbsregulav informationer. Her er det muligt at klikke sig frem til informationer om vandløbenes skikkelse og grødeskæringsforhold.

Gå til Slagelse Kommunes vandstandsside her

Aarhus Kommune

Aarhus Kommunes hydrometriside viser målinger fra vandløbsstationer som drives af kommunen og Aarhus Vand. Nogle stationer er udstyret med hastighedsmålere, som gør det muligt at beregne den umiddelbare vandføring. Ved en del stationer måles også iltindhold i vandet.
På oversigtskortet markeres målestationer med advarselsfarver (gul og rød), ved forhøjet vandstand.

Gå til Aarhus Kommunes vandløbsside her

Favrskov Kommune

Favrskov Kommunes hydrometriside viser målinger fra vandløbsstationer som drives af kommunen og de omkringliggende kommuner.

Gå til Favrskov Kommunes vandstandsside her

Holstebro Kommune

Holstebro Kommunes hydrometriside viser målinger fra vandløbsstationer som drives af kommunen, Vestforsyning og Miljøstyrelsen.
Det er en af de tidlige hydrometrisider.

Gå til Holstebro Kommunes vandstandsside her

Morsø Kommune

Morsø Kommunes hydrometriside viser målinger fra vandløbsstationer som drives af kommunen og af Miljøstyrelsen. På oversigtskortet markeres målestationer med advarselsfarver (gul og rød), ved forhøjet vandstand.

Gå til Morsø Kommunes vandstandsside her

Randers Kommune

Randers Kommunes hydrometriside viser målinger fra kommunens vandløbsstationer.
Det er en af de helt tidlige hydrometrisider.

Gå til Randers Kommunes vandstandsside her

Hillerød Forsyning

Hillerød Forsynings hydrometriside præsenterer forsyningens og Miljøstyrelsens målinger i Havelse Å og Pøle Å systemerne, samt målinger af nedbør ved fire lokaliteter. På de fleste vandløbsstationer måles vandstand og vandhastighed, som kan omsættes til vandføring. Desuden måles vandets vandtemperatur og iltindhold ved nogle stationer.

Gå til Hillerød Forsynings overvågningsside her