Om Vandportalen

Vandportalen præsenterer målinger af vand og klima.

Hjemmesiden drives af WSP i samarbejde med bl.a. kommuner, Miljøstyrelsen og private forsyningsenheder, hvor realtidsdata og historiske data er gjort tilgængelige for alle vandløbsbrugere. Vi Vandportalen skal ikke mindst vise afledte data, herunder statistik, prognoser og hjælpeværktøjer for planlægnings og operationelle formål. Vandportalen viser også afledte data, f.eks. statistik, og med tiden også andre hjælpeværktøjer til brug for både planlægning og operationelle formål.

Vandportalen er opbygget så brugere kan gå via menuen ”Alle data” eller gå direkte til et hovedemne, f.eks. Overfladevand eller Grundvand med prædefineret opsætning. Hjemmesiden viser en oversigt over målestationer i Danmark og den viser stationernes placering på et kort. For hver målestation kan der findes administrative oplysninger om ejerforhold og det er muligt at se og hente de data som ejeren ønsker udstillet. Det kan være de rå værdier som modtages direkte fra en målestation, dvs. data som ikke har gennemgået nogen form for kvalitetssikring og derfor mærket ”rådata”. Det kan også være historiske data som har været gennem en faglig kvalitetskontrol og derfor er mærket ”kvalitetssikret”.

Målestationerne på Vandportalen er etableret med forskellige formål gennem tiden. Nogle stationer har således været i drift helt tilbage fra 1917, hvor andre er etableret indenfor det seneste år. For en stor del af målestationerne vises vandstande i højdesystemet DVR90. Man har tidligere anvendt højdesystemet Dansk Normal Nul (kote DNN) som reference for vandløbsmålinger, men som følge af stadige ændringer i landskabets højdeforhold og for at tilpasse højdesystemet til nye forbedrede målemetoder har man valgt at introducere det nye kote system i hele landet. For vandstandskoterne betyder det en ændring på mellem +1 cm for de nordligste egne til -13,5 cm for de sydligste egne, når der omregnes fra DNN til DVR90. Læs mere om DVR90 og kotesystemer hos Geodatastyrelsen ( tidl. Kort- og Matrikelstyrelsen ).

Målestationer, som præsenteres på denne side, ejes og drives af kommuner, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen og private forsyningsenheder. Klikker man på en målestation på kortet, kommer en boks op hvor stationsejer fremgår.

Det skal bemærkes at WSP, kommuner, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen eller private forsyningsenheder ikke er ansvarlige for mistolkning eller brug af data. Herunder konsekvenser af anvendelse af data som måtte være fejlbehæftede. Data må ikke gøres til genstand for salg eller udleveres til tredjepart uden forudgående aftale med WSP eller målestationsejer.

Kontakt

For yderligere information kontakt

Ole Smith
Fagchef, Hydrometri
email: ole.smith@wsp.com
Dir. +45 4017 8926

Brugervejledning

Du kan finde brugervejledning til siden her.

Samarbejdspartnere

En række kommuner, Forsyningsselskaber og Miljøstyrelsen enheder stiller venligst målinger til rådighed for Vandportalen. Andre data som nedbørsdata fra SVK-nettet eller DMI’s frie data udstilles også i et vist omfang. Uden disses medvirken ville det ikke være muligt at præsentere en landsdækkende oversigt vanddata.

I 2020 modtager Vandportalen målinger fra:

 • Assens Kommune
 • Ballerup Kommune
 • Billund Kommune
 • Brønderslev Kommune
 • Egedal Kommune
 • Esbjerg Kommune
 • Favrskov Kommune
 • Guldborgsund Kommune
 • Hedensted Kommune
 • Herning Kommune
 • Holstebro Kommune
 • Horsens Kommune
 • Høje Tåstrup Kommune
 • Jammerbugt Kommune
 • Kalundborg Kommune
 • Københavns Kommune
 • Køge Kommune
 • Lolland Kommune
 • Morsø Kommune
 • Norddjurs Kommune
 • Odsherred Kommune
 • Randers Kommune
 • Rebild Kommune
 • Roskilde Kommune
 • Silkeborg Kommune
 • Skanderborg Kommune
 • Slagelse Kommune
 • Sorø Kommune
 • Stevns Kommune
 • Syddjurs Kommune
 • Thisted Kommune
 • Vejle Kommune
 • Vesthimmerland Kommune
 • Viborg Kommune
 • Aabenraa Kommune
 • Aarhus Kommune
 • Miljøstyrelsen
 • Naturstyrelsens lokale enheder
 • Energi Viborg
 • HOFOR Hovedstadsområdets Forsyningsselskab
 • Hillerød Forsyning
 • Horsens Vand
 • Kalundborg Forsyning
 • KLAR Forsyning
 • Odder Forsyningsselskab
 • TREFOR
 • Vandselskabet Nordvestsjælland
 • Vestforsyning
 • Aarhus Vand