Sneafsmeltningen i marts 2023

Sneafsmeltningen i marts 2023

Så forsvandt sneen igen fra Vendsyssel og det gav masser af vand til vandløbene.

Ifølge DMI blev der målt snedybder på op til 50 cm i Hjørring kommune den 11. marts. Det meste sne faldt den 7. marts hvor DMI angiver at nedbørsmængden det døgn var 13 mm. Den 9. marts og den 10. marts registreres yderligere enkelte små nedbørsmængder hvor der stadig er frost. Hvorvidt de øgede maks. snedybder skyldes snefygning og omplacering af sneen kan der jo stilles spørgsmål ved, men faktum er at der faldt rigtigt meget sne i området i perioden.

Billedet er lånt fra Linkedin, hvor det er lagt ind af Emil Dietz Fuglsang, Hjørring kommune.
I kommentaren skriver Emil, at der løb ca 20.000 l/s i fisketrappen ved Bindslev Gl Elværk.

Varmepumpen

Går man ind på vandportalen.dk, evt. via nedenstående link, kan man se at nedbørshændelsen den 13. marts registreres til 15 til 20 mm. Nedbøren er faldet som ”varm” regn, ved en lufttemperatur på 5 grader, det bidrager til væsentlig reduktion af snepakkens tykkelse og den er nærmest forsvundet helt den 14. marts. Snesmeltningen forårsaget at positive temperaturer kombineret med varmebidrag fra regnen accelererer smeltningen og dermed det samlede bidrag til vandløbene. Det ses bl.a. ved Uggerby å, nedstrøms Randsbæk nord for Hjørring, hvor vandstanden stiger med hele 2.8 meter.

Link til plot: https://lnkd.in/eyM32Hka

Figur 1, Nedbør og vandstand i Uggerby Å, frem til sneafsmeltningen d. 14. marts 2023

Heldigvis var vandstanden i vandløbene og vådområderne nået tilbage på et lavt leje efter den store våde januar, men havde det ikke været tilfældet, ville vores nordligste vandløb meget vel kunne have slået rekord for de seneste mange år. I Uggerby å ved Astedbro er der siden 1988 kun registreret højere vandstande i 4 andre år, senest var i oktober 2014.

Del denne side