Forudsætninger og data ved vandspejlsberegninger i vandløb

Forudsætninger og data ved vandspejlsberegninger i vandløb

Faglig redegørelse for de beregningsmæssige forudsætninger for de vandspejlsberegninger i vandløb, som vandløbsmyndighederne foretager eller lader foretage i forbindelse med både regulativkontrol og specifikke indgreb i vandløbene, eksempelvis ændret vedligeholdelse og restaurering og de hermed forbundne ændringer af profilformen og de hydrauliske egenskaber, heriblandt især Manningtallet.

Hent PDF her

Del denne side