Grundvandsstationer

Grundvandsstationer

Procedure

 1. På hovedsiden kan trykkes på emnet Grundvand eller man kan gå ind via interaktiv-kortet
 2. Vælg en grundvandsstation, orange prik
 3. Tryk på onlineplot "vandstand" og bliv ført til plotsiden
 4. På plotsiden (nederste figur) kan vælges:
  1. Flere grundvands-stationer (kan også ske at returnere til kortet via scroll op og valg af ny station).
   1. Nærmeste nedbørsstation kan vælges fra kort blå prik (tilføj via lokalitetstype "Klima") se eksempel her
  2. Tidsperiode kan vælges
  3. Opløsning i f.eks. minut eller døgn
  4. Visualisering af kontrolaflæsning hvis de findes på stationen og i valgte periode
  5. Vandstanden kan vælges vist som nedstik eller i kote
  6. Data kan downloades hvis ejer tillader det, enten public eller via login

Tryk på figuren herunder for at forstørre

Kommentar til data:

I ovenstående figur er vist grundvandsstanden på 3 stationer ved Marielyst på Falster. Data er sat i kote DVR90.

Stationerne står terrænnært og reagerer på den nedbør som er vist som døgnsummer. Vil du vide mere om stationerne ved Marielyst kan du kontakte Guldborgsund Kommune eller skrive til os her på vandportalen.dk.

Del denne side