Hydrometriske stationer - H stationer

Hydrometriske stationer - H stationer

En H-station er en vandstandsstation som måler vandstandens variation. Der findes en række metoder og udstyr til måling af vandstand, f.eks. en tryksensor placeret under vand der måler vandhøjden over sensoren, eller en ultralydssensor som måler afstanden ned til eller op til vandoverfladen. Endelig findes der også flydere der ligger på vandoverfladen hvor bevægelsen måles, eller boble-metoden hvor en neddykket trykluftslange sender luftbobler ud og vandhøj-dens modtryk måles. Valg af sensor afhænger af lokaliteten, krav til nøjagtighed og krav til driftsstabilitet

Det typiske medie til indsamling af data er en batteridrevet datalogger, evt. suppleret med sol-celler eller fast strøm. De senere år er strømforbrug optimeret og små batterier kan sikre et eller års kontinuer drift.

Miljøstyrelsen, kommunerne og forsyningerne, samt deres rådgivere, opererer mange hundre-de målestationer i danske vandløb, søer og grundvand og disse data bliver brugt som input til at optimere vandløbsvedligeholdelse, som dokumentation af oversvømmelser eller til varsling.

Nedenstående Figur 1 vise en H-station placeret i Egå Marina. Udstyret er gemt af vejen i det grå rør. Data kan ses på www. vandportalen.dk og på Aarhus kommunes egen hjemmeside.

Figur 1 - Vandstandsstation I Egå Marina drevet af Aarhus kommune.

Driften af en vandstandsstation varierer afhængigt af hvilken datakvalitet og oppetid brugeren kræver. En station hvor man skal kunne stille op i en retssag og dokumentere f.eks. en 20 års hændelse, kræver kontrolmålinger og måske flere årlige tilsyn. Hvis returdataprocenten skal være høj kræves også overvågning af at data kommer hjem og overvågning at de har en faglig forsvarlig kvalitet. En vandstandslogger som kun anvendes til at se om f.eks. en træksti er oversvømmet eller om man kan sætte en grødeskæringsbåd i vandet, kræver ikke samme antal tilsyn og overvågning.

Del denne side