Vandløbsdage 2022

Vandløbsdage 2022

For 13. gang har WSP afholdt Vandløbsdage med deltagelse af kommunale vandløbsmedarbejdere fra hele landet.
Det var et par gode dage med masser af tid til at dykke ned i fagområdet vandløb, samt mulighed for at dele erfaringer og netværke.
Foruden nyt om de forskellige vandløbsprogrammer var emnerne i år blandt andet forståelse af vandspejlsberegninger og datainput, brug af vandspejlsberegninger i naturgenopretningsprojekter, sætningsanalyser, rundt om robusthedsanalyser og status for miljøvurdering af vandløbsregulativer.
WSP siger tak for årets vandløbsdage. Alle oplæg kan hentes via nedenstående links.

Oplæg:

Nyt i VASP
Udvikling og nyt i VandløbsGIS
Forstå din vandspejlsberegning
Eksempel på projekt med sundhed i fokus
Forundersøgelse i Storå, hvordan regner man på det
Habitat- og miljøvurdering af regulativer
Interessentinddragelse og helhedsplanlægning, erfaringer fra Kongeåen
Samarbejdet mellem Landbrug og myndighed, hvordan kan vi blive bedre
Sætningsanalyer i Storå-oplandet
Ådals- og klimaprojekt ved Herredsbækken

Workshops:

Workshop om beregninger ved naturgenopretningsprojekter
Workshop om hydrometriske data
Workshop om robusthedsanalyser
Workshop om vandspejlsberegninger i VASP
Del denne side